Znanstvena knjiga

MEDRI_-_PEREŽA_-_Umijeće_aktivnog_sudjelovanja_na_znanstvenim_skupovima_naslovnica_WEB
15,93 €
UMIJEĆE AKTIVNOG SUDJELOVANJA NA ZNANSTVENIM SKUPOVIMA, Doc. dr. sc. Nina Pereza, dr. med.

Sažetak: Priručnik je namijenjen polaznicima radionice „Savladaj umijeće kongresa bez...