Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci

FFRI_Lah_Nove_kritike_slike_WEB
13,27 €
NOVE KRITIKE SLIKE, Grupa autora

Sažetak: U ovoj knjizi pitamo se posjeduje li proučavanje slika relevantnost koja nije...