KOLOKACIJE – PRILOG TEORIJI I PRAKSI, Aneta StojićKOLOKACIJE – PRILOG TEORIJI I PRAKSI, Aneta Stojić
Oznaka: WSUD-120007

KOLOKACIJE – PRILOG TEORIJI I PRAKSI, Aneta Stojić

100,00 kn
Nakladnik: Redak

 

Sažetak:

U radu se tematiziraju kolokacije kao posebna vrsta višerječnih jedinica s brojnim leksičko-semantičkim implikacijama. U prvome se dijelu kronološkim slijedom prikazuju sve važnije dosadašnje spoznaje o kolokacijama u jezikoslovlju, različiti teorijski pristupi koji su razvili svoju vlastitu terminologiju, kao i različite definicije pojma kolokacija. One su već desetljećima predmet teorijskih lingvističkih istraživanja, ali i predmet interesa onih disciplina koje se bave primijenjenom lingvistikom kao što su prevođenje, leksikografski rad i nastava stranih jezika. No, kolokacije su predmetom istraživanja i novijih jezikoslovnih disciplina koje se bave istraživanjem tehnoloških mogućnosti obrade prirodnoga jezika (računalna lingvistika, korpusna lingvistika). Razmatra se kako se kolokacija tretira u frazeologiji, te koja su njezina frazeološka svojstva na temelju kojih ih se nastoji razgraničiti od drugih srodnih sintagmatskih sveza riječi. Središnje je poglavlje posvećeno opisu kolokacija na morfosintaktičkoj, leksičko-semantičkoj i pragmatičkoj razini. Nakon toga slijedi prikaz primijenjeno-lingvističkih aspekata kolokacija s osobitim obzirom na metodiku poduke kolokacija u okviru učenja stranih jezika, prevođenje te leksikografski rad pri čemu je naglasak na idiosinkratičkom svojstvu kolokacija što dolazi do izražaja tek pri kontrastivnom promatranju dvaju ili više jezika. Stoga su svi obrađeni aspekti oprimjereni na kolokacijama u različitim jezicima, a najviše na primjeru njemačkoga, engleskoga i hrvatskoga jezika.

Bilješka o autorici:

Aneta Stojić zaposlena je na Odsjeku za germanistiku Filozofskoga fakulteta u Rijeci od 1998. g. Predaje lingvističke kolegije, a u svojim znanstvenim radovima bavi se leksikološkim, frazeološkim i kontaktnolingvističkim pojavama u hrvatskome i njemačkome jeziku.

 

Ključne riječi:

kolokacije; višerječne jedinice; idiosinkrazija; usvajanje višerječnih jedinica; leksikografska obrada višerječnih jedinica

 

E-mail: Aneta Stojić


Naslov: Kolokacije – Prilog teoriji i praksi
Autor: Aneta Stojić
Broj stranica: 152
Nakladnik: Filozofski fakultet - Rijeka, MBS: 03368491
Godina izdanja: 2012.
ISBN: 978-953-6104-84-0
Tisak: digitalni tisak knjiga - print na zahtjev

Dužina proizvoda : 0.0000 cm
Širina proizvoda: 0.0000 cm
Visina proizvoda: 0.0000 cm
Težina proizvoda: 0.0000 kg
Pakiranje proizvoda: 0.0000
Trenutno nema recenzija za ovaj proizvod.