PRIRUČNIK O UPORABI ANALIZE DNA U SUDSKO-MEDICINSKOJ PRAKSIPRIRUČNIK O UPORABI ANALIZE DNA U SUDSKO-MEDICINSKOJ PRAKSI
Oznaka: WMED-150013

PRIRUČNIK O UPORABI ANALIZE DNA U SUDSKO-MEDICINSKOJ PRAKSI

55,00 kn
Nakladnik: Redak


Sažetak:

Priručnik o uporabi analize DNA u sudsko-medicinskoj praksi napisan je u obliku pitanja, najčešće postavljanih u praksi, i odgovora koji omogućuju čitatelju osnovno razumijevanje primjene i postupka analize DNA. Podijeljeno je u 3 glavna poglavlja: Građa i funkcija DNA, Forenzična analiza DNA i Primjena DNA u sudsko-medicinskoj praksi.

Nastao je kao rezultat zajedničkoga višegodišnjega praktičnoga, stručnoga, znanstvenoga i nastavnog rada autorica, iz područja analiza DNA te iskustva stečenoga vještačenjima na sudovima u Republici Hrvatskoj.

Kao priručnik namijenjen je svima onima koji se bave forenzičnom analizom DNA i/ili vještačenjima ili su zainteresirani za istraživanja u tom području. Posebno je namijenjeno sudcima, državnim odvjetnicima, odvjetnicima i svima ostalima kojima je potrebno znanje, poduka ili razumijevanje vještačenja iz analiza DNA. Priručnik također može poslužiti studentima, polaznicima preddiplomskih, diplomskih, integriranih, specijalističkih i doktorskih studija, ali i osobama koje su samo zainteresirane za stjecanje novih spoznaja u tom području.

Bilješka o autoricama:

Prof. dr. sc. Davorka Sutlović diplomirani je inženjer, zaposlena u Kliničkom bolničkom centru u Splitu te kao redovita profesorica drži nastavu na Medicinskom fakultetu, Pravnom fakultetu, Sveučilišnom odjelu za forenzične znanosti u Splitu i Sveučilišnom odjelu zdravstvenih studija u Splitu. Voditeljica je modula Forenzična kemija i molekularna biologija na Sveučilišnom odjelu za forenzične znanosti u Splitu te je voditeljica Katedre za forenzičnu kemiju i toksikologiju na istom fakultetu. Stalni je sudski vještak na Županijskom sudu u Splitu za područje forenzične toksikologije i DNA analize. Član je nacionalnih i međunarodnih stručnih društava. Od 1998. godine do danas sudjeluje u programu DNA identifikacije posmrtnih ostataka žrtava Domovinskog rata u Republici Hrvatskoj. Veliko iskustvo u području DNA vještačenja stekla je radom u laboratoriju sudske medicine KBC-a Split na DNA analizama i DNA instrumentalnim tehnikama te na biostatističkom utvrđivanja očinstava, identifikaciji žrtava rata i rješavanju raznih slučajeva za potrebe pravosuđa.

Objavila je niz znanstvenih i stručnih radova, autorica je i suautorica nekoliko sveučilišnih udžbenika i priručnika, redovito aktivno sudjeluje na domaćim i stranim znanstveno-stručnim skupovima.

Prof. dr. sc. Marija Definis-Gojanović je liječnica - specijalistica sudske medicine, primarijus, zaposlena u Kliničkom bolničkom centru u Splitu te redovita profesorica sudske medicine i medicinske etike na Medicinskom fakultetu, Pravnom fakultetu i Studiju forenzičnih znanosti Sveučilišta u Splitu, kao i na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Pročelnica je Katedre za sudsku medicinu na navedenim medicinskim fakultetima. Dugogodišnji je stalni sudski vještak i mrtvozornik Splitsko-dalmatinske županije. Član je visokoga časnog suda Hrvatske liječničke komore te nacionalnih i međunarodnih stručnih društava. Od 1991. godine sudjeluje u programu identifikacije posmrtnih ostataka žrtava Domovinskog rata u Republici Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini te utvrđivanju ratnih i poratnih žrtava II. svjetskog rata, a za što je dobila više nagrada i priznanja. Kao donedavni član Europskog odbora za prevenciju mučenja i drugih neljudskih postupanja te sadašnji član Podkomiteta za prevenciju mučenja pri Ujedinjenim narodima i Nacionalnoga preventivnog mehanizma pri Uredu pučke pravobraniteljice RH, ima veliko iskustvo u monitoriranju i zaštiti prava osoba lišenih slobode. Objavila je niz znanstvenih i stručnih radova, suautorica je nekoliko sveučilišnih udžbenika, redovito aktivno sudjeluje na domaćim i stranim znanstveno-stručnim skupovima kao izlagač, predavač i edukator.


Naslov: Priručnik o uporabi analize DNA u sudsko-medicinskoj praksi
Autor: Davorka Sutlović, Marija Definis Gojanović
Broj stranica: 56
Nakladnik: REDAK
Godina izdanja: 2015.
ISBN: 978-953-336-209-0
Tisak: digitalni tisak knjiga - print na zahtjev

Dužina proizvoda : 0.0000 in
Širina proizvoda: 0.0000 in
Visina proizvoda: 0.0000 in
Težina proizvoda: 0.0000 lb
Pakiranje proizvoda: 0.0000
Trenutno nema recenzija za ovaj proizvod.