INSTITUT ZA JAVNE FIN. - Zakon o doprinosimas komentarom (8a)_WEB
Oznaka: W-1053

ZAKON O DOPRINOSIMA S KOMENTAROM I PROVEDBENI PROPISI U 2020., Sandra Pezo i Jasna Prepeljanić

Sažetak:

Sustav doprinosa za obvezna osiguranja u Republici Hrvatskoj uređen je Zakonom o doprinosima, a objavljen je u Narodnim novinama, broj 84/08. od 18. srpnja 2008. Odredbama Zakona uređena su sva pitanja vezana uz doprinose kao što su: vrste doprinosa i stope za obračun, obveznik doprinosa, obveznik obračunavanja doprinosa, obveznik plaćanja doprinosa, osnovice za obračun i način njihova utvrđivanja, obveza i način obračunavanja, obveza plaćanja i rokovi za uplatu, obveza izvješćivanja te druga pitanja vezana uz poslove prikupljanja doprinosa. Tijekom godina Zakon je mijenjan u nekoliko navrata, a posljednjim izmjenama (NN 106/18.) ukinut je doprinos za zaštitu zdravlja na radu i doprinos za zapošljavanje, čime se pojednostavljuje sustav obračuna doprinosa za obvezna osiguranja u pogledu administriranja i plaćanja, te povećanje opće stope doprinosa za zdravstveno osiguranje što ima za cilj doprinijeti saniranju financijskih poteškoća u sustavu zdravstva. 

Ovaj priručnik sadrži redakcijski pročišćeni tekst odredbi i komentar svakog pojedinog članka Zakona te pročišćene tekstove osnovnih provedbenih propisa koji su, prema mišljenju autorica, najpotrebniji u svakodnevnom radu. Priručnik je namijenjen poslodavcima, poreznim savjetnicima i knjigovodstvenim servisima, kao i svim fizičkim i pravnim osobama obveznicima doprinosa, a sadrži:

- Zakon o doprinosima s komentarom
- Pravilnik o doprinosima
- Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2020. godinu
- Naredba o mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa za obvezna osiguranja člana posade broda u međunarodnoj plovidbi za 2020. godinu
- Izvadak iz naputaka o načinu uplaćivanja prihoda financiranja drugih javnih potreba u 2020. godini
- Zakon o prikupljanju, obradi, povezivanju, korištenju i razmjeni podataka o primicima i javnim davanjima po osiguranicima
- Pravilnik o načinu obračunavanja i plaćanja te izvješćivanja o prihodu obveznog zdravstvenog osiguranja po osnovi obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti
- Pravilnik o načinu izvješćivanja, obliku i sadržaju te roku podnošenja izvješća o obračunanom dodatnom doprinosu za zdravstveno osiguranje
- Izvadak iz Zakona o mirovinskom osiguranju
- Izvadak iz Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju
- Izvadak iz Pravilnika o porezu na dohodak
- Dodatna pojašnjenja i primjere

Ključne riječi: doprinosi, Hrvatska

E-mail: Kontakt

 

Naslov: Zakon o doprinosima s komentarom i provedbeni propisi u 2020. (8a)
Autor: Sandra Pezo i Jasna Prepeljanić
Broj stranica: 406
Nakladnik: Institut za javne financije, Zagreb
Godina izdanja: 2020.
ISBN: ISSN 1333-073X
Tisak: digitalni tisak knjiga - print na zahtjev

 

Kako naručiti knjigu? Proces online kupovine jednako funkcionira za sve kupce, s jedinom razlikom u tome što što kupci iz inozemstva za područje dostave moraju odabrati "Europa" ili "Ostale zemlje svijeta", a za vrstu plaćanja WSPay (kreditna kartica) ili Virmanom (bankovni transfer).

Molimo kliknite ovdje za detaljni vodič kroz proces narudžbe ili nas kontaktirajte za više informacija.

Trenutno nema recenzija za ovaj proizvod.