HEDGIRATI ILI NE, Ivo ŠperandaHEDGIRATI ILI NE, Ivo Šperanda
Oznaka: WEKM-120003

HEDGIRATI ILI NE, Ivo Šperanda

22,56 €
Nakladnik: Redak

Sažetak:

Cjelokupna knjiga  svojom kako koncepcijom  tako i konačnim iznašašćima temeljenim na upotrebljenim znanstvenim metodama izložila je i analizirala sve bitne parametre suvremene terminske trgovine s posebnim naglaskom na hedging, ispitala aktualnosti i mogućnosti što šire primjene hedginga u našoj gospodarskoj praksi, istražila i utvrdila razinu znanja hrvatskih gospodarstvenika o terminskoj trgovini, posebice o hedgingu, te ocijenila trenutna očekivanja gospodarstvenika s tim u vezi.

Također, predstavljen je teoretski koncept hedginga, utvrđeni su pozitivni utjecaji hedginga na rezultate poslovanja poduzeća, definirana je izvozna konkurentnost i postavljen je model za utvrđivanje učinaka hedginga na ekonomičnost i profitabilnost poslovanja. Na temelju cjelokupnog istraživanja definirane su osnovne preporuke za širu upotrebu hedginga u gospodarstvu Republike Hrvatske, pri čemu je istaknuta uloga države i njenih institucija kao inicijatora i promotora konačnog uvođenja hedginga u hrvatsku gospodarsku praksu.

U znanstvenom istraživanju i formuliranju rezultata istraživanja koristili su se u odgovarajućoj kombinaciji prikladne znanstvene metode. Navedene metode poslužile su za sustavan prikaz svih bitnih parametara suvremene terminske trgovine na međunarodnim tržištima s posebnim akcentom na hedging, kao jednom od strategija trgovanja. Dat je i prikaz mogućnosti šire primjene hedginga u praksi, te implikacije uporabe hedginga na rezultate poslovanja poduzeća i povezanosti s konkurentnom sposobnosti ukupnog hrvatskog gospodarstva.

Iz svega do sada navedenog i istraženog može se tvrditi da se ovom knjigom  dokazalo i pokazalo da korištenje hedginga u velikoj mjeri pozitivno utiče na financijsku stabilnost i kvalitet poslovanja poduzeća, pa se time pridonosi i općoj konkurentnosti hrvatskog gospodarstva.

Bilješka o autoru/autorici:

Autor knjige je viši asistent na Sveučilištu u Dubrovniku – Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju angažiran na izvođenju nastave na kolegijima iz područja međunarodne ekonomije. Pored višegodišnjeg bogatog poslovnog iskustva stečenog u hrvatskim i inozemnim tvrtkama i stručnog i znanstvenog usavršavanja u zemlji i inozemstvu posvetio se znanstvenom i nastavnom radu. Autor je objavio  više stručnih i znanstvenih radova iz područja terminske trgovine, burzovnog poslovanja  i određivanja vrijednosti poduzeća.

Ključne riječi:

rizik; terminska trgovina; hedging; konkurentnost; hrvatsko gospodarstvo; poslovna efikasnost; poduzeće

E-mail:Ivo Šperanda

Naslov: Hedgirati Ili Ne
Autor: Ivo Šperanda
Broj stranica: 256
Nakladnik: REDAK
Godina izdanja: 2012.
ISBN: 978-953-7595-92-0
Tisak: digitalni tisak knjiga - print na zahtjev
Dužina proizvoda : 0.0000 cm
Širina proizvoda: 0.0000 cm
Visina proizvoda: 0.0000 cm
Težina proizvoda: 0.0000 kg
Pakiranje proizvoda: 0.0000
Trenutno nema recenzija za ovaj proizvod.