POSEBNOSTI ŽIVOTA NA OTOCIMA, A.Leburić, D.Simidžija,T.DragovićPOSEBNOSTI ŽIVOTA NA OTOCIMA, A.Leburić, D.Simidžija,T.Dragović
Oznaka: WSOC-140019

POSEBNOSTI ŽIVOTA NA OTOCIMA, A.Leburić, D.Simidžija,T.Dragović

100,00 kn
Nakladnik: Redak


Sažetak:

U ediciji Istraživačke studije splitskog izdavača Redak, kao knjiga br.18. objavljuje se još jedna empirijska studija splitskih istraživačica i sociologinja Anči Leburić, Duške Simidžija i Tine Dragojević, pod naslovom Posebnosti života na otocima. Predmet njihovih istraživanja bili su otoci, njihova posebnost, specifičnosti i razvojne perspektive.

Ključni empirijski nalaz upućuje na zaključak kako se otoci u hrvatskim spletovima društvenih problema i razvojnih poteškoća, bitno ne izdvajaju po mnogočemu. Točno je da su u koje¬čemu to još uvijek izolirani socijalni mikro svijetovi, ali kontekstualizacija njihove društvenosti, nije nikakav poseban hrvatski „recept“, niti se konstruira nekakva specifična hrvatska otočka slika.

To znači da i ovi istraživani otoci (Brač, Hvar i Korčula), u sociologijskoj prizmi dijele sličnu sudbinu većine hrvatskih otoka, onih malih, srednjih i najvećih. Autorice pritom u ovoj stu¬diji ekspliciraju neke posebnosti otočkih zajednica, oslikavajući mišljenja starih i mladih otočana i otočanki o njihovim životima.
Elaboriraju empirijski aktualne pojave i procese, naglaša¬vajući pritom nedostatak ključnih revitalizacijskih društvenih mjera potrebnih za intenzivniju otočku preobrazbu i u konačnici, konkretniji i ubrzaniji razvitak tih otoka u svim mogućim smislovima. Njihova društvena pozicija u nekakvim regionalnim, europskim i drugim (možda globalnijim) okružjima, strateški je definitivno nejasna, jer je nedefinirana, neprisutna i nepre¬poznatljiva kao afirmativnija postojeća skupina ideja, planova i vizija.

Bilješka o autorima:

ANČI LEBURIĆ, redovna je profesorica na katedri sociološke metodologije, Odsjeka za sociologiju Filozofskog fakulteta u Splitu. Objavljuje znanstvene radove iz metodologije društvenih i humanističkih istraživanja, te empirijske studije iz posebnih sociologija. Nositeljica je kolegija na preddiplomskim, diplomskim i doktorskim studijima u zemlji i inozemstvu. Urednica je nekoliko biblioteka u kojima se objavljuju metodološke i sociološke studije. Vodi i sudjeluje u međunarodnim projektima u kojima se istražuju razvojne, kulturološke, medijske, socijalno-ekološke, urbane i dr. teme. Članica je nekoliko stručnih asocijacija, te predsjednica Splitske podružnice Hrvatskoga sociološkog društva od 2006 god.

DUŠKA SIMIDŽIJA, osnovnu školu „Petra Hektorovića“ završila je u Starom Gradu na otoku Hvaru, a opću gimnaziju u Jelsi. Diplomirala je jednopredmetnu sociologiju istraživačkog usmjerenja, na Odsjeku za sociologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Tema njenog diplomskog rada bila je Erotizacija tijela u medijskom brandiranju. Surađivala je kao anketarka/ intervjuerka u sociološkim istraživanjima o Socijalnim potrebama Splitskih obitelji (voditeljica prof. dr. sc. Anči Leburić, 2008/2009), te o Navikama kupaca gaziranih pića koje je provodio Gfk, Centar za istraživanje tržišta (2008/2009).

TINA DRAGOJEVIĆ, osnovnu školu „Vela Luka“ završila je u Veloj Luci na otoku Korčuli, kao i opću gimnaziju. Studirala je jednopredmetnu sociologiju, istra¬živačkog usmjerenja, na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu.

Ključne riječi:
Otoci, društveni razvoj, sociološko istraživanje, empirijska studija

Link: www.ancileburic.com

E-mail: Anči Leburić


Naslov: Posebnosti života na otocima
Autor: Anči Leburić, Duška Simidžija, Tina Dragojević
Broj stranica: 184
Nakladnik: REDAK
Godina izdanja: 2014.
ISBN: 978-953-336-134-5
Tisak: digitalni tisak knjiga - print na zahtjev

Dužina proizvoda : 0.0000 in
Širina proizvoda: 0.0000 in
Visina proizvoda: 0.0000 in
Težina proizvoda: 0.0000 lb
Pakiranje proizvoda: 0.0000
Trenutno nema recenzija za ovaj proizvod.