MEDIJSKA KONSTRUKCIJA STVARNOSTI: SOCIOLOŠKO ISTRAŽIVANJEMEDIJSKA KONSTRUKCIJA STVARNOSTI: SOCIOLOŠKO ISTRAŽIVANJE
Oznaka: WSOC-140020

MEDIJSKA KONSTRUKCIJA STVARNOSTI: SOCIOLOŠKO ISTRAŽIVANJE, Anči Leburić

100,00 kn
Nakladnik: Redak,


Sažetak:

Studija pod naslovom Medijska konstrukcija stvarnosti: sociološko istraživanje čije su autorice Anči Leburić i Maja Quien, objavljena je kao knjiga br. 19 u biblioteci Istraživačke studije kod splitskog izdavača Redak. U radu se istražuju neki medijski utjecaji kao naročito kompleksne društvene pojave, i to na različitim mikro razinama života ispitanoga stanovništva.

Zaključuje se o intenziviranju medijskih ujecaja u svjetovima pojedinaca i grupa, koji se u tim okvirima organiziraju, zabavljaju i informiraju, razumije¬vajući svijet oko sebe. Naime, društveni odnosi se mijenjaju istovremeno sa promjenama medija, što svjedoči o njihovoj međuovisnosti i dinamičnim interakcijama koje se razvijaju u tim relacijama. U procesima globalizacije, mijenjaju se i medijske forme i sadržaji, pa se razvijaju novi i drugačiji fenomeni/procesi/odnosi kao što su komercijalizacija, individualizacija, erotiza¬cija, pornografizacija, tzv. žuti tisak i dr.

Provedeno anketno istraživanje stanovnika Splita (N= 1066) fokusiralo se u svom istraživačkom dizajnu na procese informiranja, na medijske uređivačke politike i na javno mnijenje kao poseban i specifičan društveni fenomen. Među istraživačkim rezultatima primjetno je relativno nezadovoljstvo sa objektiv¬nošću medijskih djelatnika, kao i sa generalnim uređivačkim politikama u medijima. Uočene su značajne mogućnosti medijskih utjecaja u procesima konstrukcije stvarnosti ispitanih, budući se korišteni mediji percipiraju kao bitni izvori informiranja pojedinaca, ali i formiranja javnoga mnijenja.

Bilješka o autoricama:

ANČI LEBURIĆ, redovna je profesorica u trajnom zvanju na katedri sociološke metodologije, Odsjeka za sociologiju Filozofskog fakulteta u Splitu. Objavljuje znanstvene radove iz metodologije društvenih i humanističkih istraživanja, te empirijske studije iz posebnih sociologija. Nositeljica je kolegija na preddiplomskim, diplomskim i doktorskim studijima u zemlji i inozemstvu. Urednica je nekoliko biblioteka u kojima se objavljuju metodološke i sociološke studije. Vodi i sudjeluje u međunarodnim projektima u kojima se istražuju razvojne, kulturološke, medijske, socijalno-ekološke, urbane i dr. teme. Članica je nekoliko stručnih asocijacija, te predsjednica Splitske podružnice Hrvatskoga sociološkog društva od 2006 god.

E-mail: Anči Leburić

MAJA QUIEN, doktorandica je sociologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Trenutačno radi u Hrvatskoj akademskoj i istraživačkoj mreži - CARNet kao stručna suradnica, gdje provodi i razvija nove projekte financirane iz EU fondova u području unaprjeđenja obrazovanja. Dobitnica je Rektorove nagrade za ak.god. 2008./2009. Diplomirala je s pohvalnicom Filozofskog fakulteta u Splitu te je bila među 10% najboljih studenata diplomskih studija na Odsjeku za sociologiju u svojoj generaciji. Sudjeluje na skupovima i objavljuje stručne radove, baveć i se sociologijom obrazovanja, te sociologijom medija. Članica je Hrvatskog sociološkog društva.

E-mail: Maja Quien

Ključne riječi:
Mediji; sociološko istraživanje; medijska konstrukcija stvarnosti; javno mnijenje; uređivačke politike

Link:
www.ancileburic.com
E-mail: 
Anči Leburić

Naslov: Medijska konstrukcija stvarnosti: sociološko istraživanje
Autor: Anči Leburić
Broj stranica: 184
Nakladnik: REDAK
Godina izdanja: 2014.
ISBN: 978-953-336-184-0
Tisak: digitalni tisak knjiga - print na zahtjev

Dužina proizvoda : 0.0000 in
Širina proizvoda: 0.0000 in
Visina proizvoda: 0.0000 in
Težina proizvoda: 0.0000 lb
Pakiranje proizvoda: 0.0000 kg
Trenutno nema recenzija za ovaj proizvod.