Anči_Leburić,_Jelena_Peraić,_Barbara_Solje_Odabrani_koncepti,_kategorije,_istraživački_alati,_analitičke_procedure__redak_WEB_1186
Oznaka: W-1186

ODABRANI KONCEPTI, KATEGORIJE, ISTRAŽIVAČKI ALATI, ANALITIČKE PROCEDURE: REPETITORIJ MOGUĆNOSTI METODOLOŠKOG ODABIRA ZA SOCIOLOŠKA ISTRAŽIVANJA, Grupa autora

110,00 kn
Nakladnik: Redak

Sažetak:

Studiju pod naslovom Odabrani koncepti, kategorije, istraživački alati, analitičke procedure: repetitorij mogućnosti metodološkog odabira za sociološka istraživanja objavljujemo u Metodološkoj biblioteci, a kao drugu knjigu u ediciji Teme iz posebnih metodologija. Ovdje autorice nastavljaju promišljati koje su to metodološke teme koje bi bile najnužnije u metodološkoj izobrazbi studenata/-ica, ali i mladih stručnjaka koje zanimaju takvi sadržaji. Uočavajući nedostatak metodoloških priča i skupova na kojima bi se o tim temama meritorno raspravljalo, oblikovan je svojevrstan repetitorij koji bi mogao popuniti takvu dugotrajnu prazninu u sličnim tiskanim produkcijama, ne samo u hrvatskom okružju, već i šire, pa čak i van granica Evrope.

Za ovaj rad godinama je skupljana građa, ali i „brušene“ ideje, pa je ona zapravo rezultat priličnoga nastavnog, istraživačkog i analitičkog iskustva prve suautorice. Tu su i brojna mentoriranja više vrsta radova i tekstova (od seminarskih do diplomskih, raznih završnih, projektnih, doktorskih i sličnih Studiju pod naslovom Odabrani koncepti, kategorije, istraživački alati, analitičke procedure: repetitorij mogućnosti metodološkog odabira za sociološka istraživanja objavljujemo u Metodološkoj biblioteci, a kao drugu knjigu u ediciji Teme iz posebnih metodologija. Ovdje autorice nastavljaju promišljati koje su to metodološke teme koje bi bile najnužnije u metodološkoj izobrazbi studenata/-ica, ali i mladih stručnjaka koje zanimaju takvi sadržaji. Uočavajući nedostatak metodoloških priča i skupova na kojima bi se o tim temama meritorno raspravljalo, oblikovan je svojevrstan repetitorij koji bi mogao popuniti takvu dugotrajnu prazninu u sličnim tiskanim produkcijama, ne samo u hrvatskom okružju, već i šire, pa čak i van granica Evrope.

Za ovaj rad godinama je skupljana građa, ali i „brušene“ ideje, pa je ona zapravo rezultat priličnoga nastavnog, istraživačkog i analitičkog iskustva prve suautorice. Tu su i brojna mentoriranja više vrsta radova i tekstova (od seminarskih do diplomskih, raznih završnih, projektnih, doktorskih i sličnih stručnih i znanstvenih naslova, koji su obilato pružali brojna predznanja, zamisli i oblikovali konkretne aspekte svega onoga što u (primarno sociološkoj) struci možemo nazvati metodološkim, odnosno analitičkim. Većinu takvih sistematiziranih koncepata, kategorija, alata i procedura smo zabilježile, prostudirale, te praktično metodološki propitale u nizu prvenstveno empirijskih istraživanja, ali i u brojnim teorijsko-metodološkim tekstovima i studijama (vidi popis objavljenih radova na www.ancileburic.com ).

Tu su potrebna brojna metodološka predznanja, uz volju, ambiciju, radost stalnoga učenja, nevjerojatnu radnu energiju s bogatim radnim navikama, te uz promišljenost svih vrsta (sistematičnost itd... da ne nabrajamo), možda smo uspijevale dotaknuti visine i doći do relativne metodološke pismenosti, koja bi trebala resiti svakog stručnjaka/-kinju i svaku struku, a ne samo sociološku. No, ovakav tip studije zahtijevao je, osim uredničkog i specifično nastavničko iskustvo, čije su dimenzije ovdje naznačene i naročito prisutne u poglavljima 5 i 6. Tu prezentirani sadržaji posebno su vezani uz nastavne predmete, praktikume ili istraživačke kolegije koje je prof. Leburić držala na nekoliko domaćih i inozemnih sveučilišta, uglavnom od 1993. godine do danas (2021.). Takva vrsta profiliranosti promišljeno je rezultirala namjerom da ova studija bude tiskana kao specifičan repetitorij, što ističemo već u naslovu rada. Naime, slično kao nekakav metodološki vodič ili podsjetnik (ili pak nekakav „širi“ i kompleksniji memento), nizali smo logičkim redoslijedom brojne kategorije i koncepte za koje smo procjenjivale da ih je neophodno dobro poznavati u istraživačkom kontekstu, ali istovremeno i razumjeti i biti u stanju ih drugome objasniti, prezentirati, te u konačnici uplanirati i elaborirati u nekakvom vlastitom istraživačkom projektu ili tek u nekoj „goloj“ istraživačkoj priči ili zamisli.

Dakle, uz ovu studiju „u rukama“ bilo bi moguće olakšano dijagnosticiranje, razumijevanje, objašnjavanje i prognoziranje svih (ili barem većine) onih istraživačkih faza u različitim vrstama (ili tipovima) istraživanja, kao i u različitim vrstama (ili tipovima) analiza. U tom smislu i u takvim kontekstima, zamislili smo ovaj rad tematski i sadržajno oblikovati kao svojevrstan repetitorij ili pak u formi vježbenice studentima/-cama za daljnje konzumiranje literature.

 

Bilješka o autoricama:

ANČI LEBURIĆ, rođena 1958. u Splitu, gdje je završila osnovnu i srednju školu, te glazbenu srednju školu „Josip Hatze“, smjer violina. Nakon studija u Zagrebu, magistrira i doktorira na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, u znanstvenom polju sociologije. Trenutačno radi kao redovita profesorica u trajnom zvanju, na Katedri sociološke metodologije Odsjeka za sociologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Istražuje i objavljuje znanstvene radove iz metodologije društvenih i humanističkih istraživanja, sociologije medija, sociologije politike, sociologije mladih, sociologije zabave, sociologije slobodnog vremena, sociologije roda, sociologije žena, sociologije grada, sociologije jezika, sociolingvistike, sociologije religije, sociologije poduzetništva, socijalne ekologije, sociologije okoliša, sociologije obrazovanja, sociologije djece, sociologije dizajna, sociologije glazbe, sociologije umjetnosti i dr.
Suautorica je dvadesetak knjiga objavljenih u biblioteci Istraživačke studije, čija je i urednica (izdavač Redak iz Splita). U biblioteci Suvremena istraživanja (izdavač Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu) suautorica je knjige Disko generacija: sociološka istraživanja noćne zabave mladih (knjiga br. 2, 2007.) te dvojezičnog izdanja Socijalna prosudba elementarnih sustava života: Sociološka studija društvenih pretpostavki uvođenja kanalizacijskog sustava Kaštela – Trogir // Social Assessment of Elementary Life Systems: Sociological Study of Social Assumptions of Carrying Out the Kaštela-Trogir Sewage System
(2006.). Ostale knjige objavila je kod drugih izdavača kao suautorica.
Utemeljuje Metodološku biblioteku kod splitskoga izdavača Redak, te kao urednica u ediciji Metodološke teme objavljuje 2011.u suautorstvu knjigu br.1: Diskurzivna analiza-kvalitativni pristup u istraživanju medija, te knjigu br. 2: Metodološki rječnik i knjigu br. 3: Kulturološke analize u diskursu kulturalnih studija (2014).
Redovito objavljuje znanstvene tekstove u domaćim i međunarodnim časopisima i zbornicima, a trenutačno vodi i/ili sudjeluje u nekoliko međunarodnih projekata u kojima se istražuju razvojne, kulturološke, medijske, medicinske, socijalno-ekološke i urbane teme. Odabrana je među brojnim svjetskim znanstvenicima i uvrštena na IBC listu (International Biographical Centre, Cambridge, England) kao jedna od TOP 100 PROFESSIONALS 2010 na svijetu. Članica je nekoliko stručnih asocijacija te predsjednica Splitske podružnice Hrvatskoga sociološkog društva, osnovane 2006. godine.

Ključne riječi: Metodologija, metodološki repetitorij, sociološki koncepti, metodološke kategorije, istraživački alati, analitičke procedure

Link: www.ancileburic.com

E-mail: Kontakt 

 

Naslov: Odabrani koncepti, kategorije, istraživački alati, analitičke procedure: repetitorij mogućnosti metodološkog odabira za sociološka istraživanja
Autorice: Anči Leburić, Jelena Peraić, Barbara Solje
Broj stranica: 104
Nakladnik: REDAK
Godina izdanja: 2021.
ISBN: 978-953-336-705-7
Tisak: digitalni tisak knjiga - print na zahtjev

 

Kako naručiti knjigu? Proces online kupovine jednako funkcionira za sve kupce, s jedinom razlikom u tome što što kupci iz inozemstva za područje dostave moraju odabrati "Europa" ili "Ostale zemlje svijeta", a za vrstu plaćanja WSPay (kreditna kartica) ili Virmanom (bankovni transfer).

Molimo kliknite ovdje za detaljni vodič kroz proces narudžbe ili nas kontaktirajte za više informacija.

Trenutno nema recenzija za ovaj proizvod.