METODOLOŠKI RJEČNIK, Anči Leburić i drugiMETODOLOŠKI RJEČNIK, Anči Leburić i drugi
Oznaka: WDMT-140006

METODOLOŠKI RJEČNIK, Anči Leburić i drugi

120,00 kn
Nakladnik: Redak,


Sažetak:


Sociologija kao istaknutija društvena znanost posjeduje već značajan broj socioloških rječnika, kao i onih predmetnih rječničkih priručnika, npr. kulturalnih, medijskih i sl. S druge strane, metodologija kao društvena znanost ne posjeduje u svjetskim okvirima zamjetan broj metodoloških rječnika, premda su se u nizu ostalih društvenih znanosti objavljivali rječnici, leksikoni, enciklopedije i slične tiskane forme. Metodološki rječnik (knjiga br.2) objavljuje se u ediciji Metodološke teme, a u okviru Metodološke biblioteke., pa će s obzirom na relativnu nerazvijenost i nepostojanje ovakve vrste priručnika u istraživačkim disciplinama s područja
društvenih znanosti, konzistentno nadomjestiti praznine i nedostatke s kojima se aktivni istraživači svakodnevno susreću u svome radu, uoči i poslije terenskih faza istraživanja.

Originalniji doprinos ovoga djela predstavlja obavljena metodološka kategorizacija koja je bila konstruirana za potrebe sistematizacije ključnih metodoloških pojmova. To su „metodološke odrednice“ (u pogl.1), „metode, tehnike i procedure“ (u pogl.2), „statističke kategorije“ (u pogl.3), a bez kojih se kvantitativni pristupi i radovi ne mogu niti zamisliti čak i u sociologiji, zatim „imena, autori i osnivači“ (u pogl.4), ali pretežno oni koji su na određeni način bitnije (in)direktno utjecali
(prvenstveno svojim istraživanjima) na razvitak suvremene sociološke metodologije, te konačno (u pogl.5) smješteni su „pravci, orijentacije, škole, tradicije, discipline i struje“ u raznim metodologijama s područja društvenih znanosti.

Bilješka o autoricama:

Anči Leburić, redovna je profesorica u trajnom zvanju na katedri sociološke metodologije, Odsjeka za sociologiju Filozofskog fakulteta u Splitu. Objavljuje znanstvene radove iz metodologije društvenih i humanističkih istraživanja, te empirijske studije iz posebnih sociologija. Nositeljica je kolegija na preddiplomskim, diplomskim i doktorskim studijima u zemlji i inozemstvu. Urednica je nekoliko biblioteka u kojima se objavljuju metodološke i sociološke studije. Vodi i sudjeluje u međunarodnim projektima u kojima se istražuju razvojne, kulturološke, medijske, socijalno-ekološke, urbane i dr. teme. Članica je nekoliko stručnih asocijacija, te predsjednica Splitske podružnice Hrvatskoga sociološkog društva od 2006 god.

E-mail: Anči Leburić

Sanja Delin je magistar sociologije. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Splitu. Tema završnog rada bila joj je Metodološke procedure primjenjive u kvalitativnoj metodologiji (2009), a diplomirala je s temom Funkcionalnost body arta u životima pojedinaca (2012). Surađivala je kao anketarka/intervjuerka u sociološkim istraživanjima Jezik u medijima (2006./2007.) i Društveno ponašanje mladih (2007./2008.) čija je voditeljica bila prof. dr. sc. Anči Leburić, na Odsjeku za sociologiju u Splitu. Članica je Hrvatskog sociološkog društva.

E-mail: Sanja Delin

Ivana Botica završava studij Predškolskog odgoja 2006. godine na Filozofskom fakultetu u Splitu, a 2009. godine stječe akademski naziv prvostupnice (baccalaurea) sociologije. Tema završnog rada bila joj je Evaluacija kao tip metodološkog istraživanja. Tijekom preddiplomskog studija surađivala je kao anketarka/intervjuerka u sociološkim istraživanjima Jezik u medijima (2006./2007.) i Društveno ponašanje mladih (2007./2008.) čija je voditeljica bila prof. dr. sc. Anči Leburić, na Odsjeku za sociologiju u Splitu. Članica je Hrvatskog sociološkog društva.

E-mail: Ivana Botica

Ivona Barun, akademski naziv prvostupnice (baccalaurea) sociologije stekla je 2009. godine na Filozofskom fakultetu u Splitu. Tema završnog rada bila joj je Upitnik kao mjerni instrument. Tijekom preddiplomskog studija surađivala je kao anketarka/intervjuerka u sociološkim istraživanjima Jezik u medijima (2006./2007.) i Društveno ponašanje mladih (2007./2008.) čija je voditeljica bila prof. dr. sc. Anči Leburić, na Odsjeku za sociologiju. Diplomski studij sociologije završila je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu na temu Društvena važnost ekonomske diplomacije: Slučaj RH. Surađivala je s Udrugom općina RH, Ministarstvom obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, te Zakladom Friedrich Ebert.

E-mail: Ivona Barun

Ključne riječi: rječnik, sociološka metodologija, metodološki alati, metodološke kategorije, metodološki pojmovi, metodološki pristupi, dictionary, sociological methodology, methodological tools, methodological categories, methodological concepts, methodological approaches

Link: www.ancileburic.com

Naslov: Metodološki rječnik
Autor: Anči Leburić i drugi
Broj stranica: 240
Nakladnik: REDAK
Godina izdanja: 2014.
ISBN: 978-953-336-165-9
Tisak: digitalni tisak knjiga - print na zahtjev

Dužina proizvoda : 0.0000 in
Širina proizvoda: 0.0000 in
Visina proizvoda: 0.0000 in
Težina proizvoda: 0.0000 lb
Pakiranje proizvoda: 0.0000 kg
Trenutno nema recenzija za ovaj proizvod.