ISTRAŽIVANJE KULTURNOG TURIZMA: KONTEKSTI, METODE, KONCEPTIISTRAŽIVANJE KULTURNOG TURIZMA: KONTEKSTI, METODE, KONCEPTI
Oznaka: WDMT-140008

ISTRAŽIVANJE KULTURNOG TURIZMA: KONTEKSTI, METODE, KONCEPTI, Maja Dadić

140,00 kn
Nakladnik: Redak


Sažetak:

Studija pod naslovom Istraživanje kulturnog turizma: konteksti, metode, koncepti čija je autorica Maja Dadić, objavljena je kao knjiga br. 2 u biblioteci Teorijsko-metodološke teme kod splitskog izdavača Redak. U radu se poseže za kulturnim studijima kao novim metodološkim okvirom u istraživanju turizma i njegovoj kontekstualizaciji u okviru postojećih promjena koje se odvijaju u suvremenom društvu.

Kulturni turizam kao selektivni oblik turizma jest upravo onaj koji povezuje elaborirano: kulturu, turizam i svakodnevni život. Kako tržište kulturnog turizma raste, njegov se fokus iznimno brzo prebacuje s interesa za spomenike i lokalitete na mnogo šire područje, pokrivajući sve aspekte „visoke“ i „popularne kulture“.
Analitičku građu ove studije predstavljaju istraživanja turizma u Hrvatskoj predmetno usmjerena na sociološke aspekte razvoja turizma, turizam u kontekstu europskih integracija te interakcijske aspekte turizma i kulturne baštine. Analizom postojećih istraživanja registrirani su i razmatrani osnovni metodološki aspekti i faze istraživačkog procesa. Navedenim su ustanovljeni osnovni metodološki zahtjevi te propusti analiziranih istraživanja. Ujedno, analiza metodoloških aspekata, omogućila je konstruiranje istraživačkih koncepata. Metodološko bavljenje istraživačkim aspektima definirano je kao metodologizacija istraživačkih aspekata. Krajnji cilj ove studije jest utvrđivanje relevantnosti kulturnih dimenzija u svrhu novih načina promišljanja turizma, odnosno razvijanju novoga načina artikulacije istraživačke, metodološke i teorijske dimenzije u istraživanju kulturnih dimenzija turizma.

Bilješka o autorici:

MAJA DADIĆ, diplomirala je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zadru 2007. godine, na Odsjeku za sociologiju i pedagogiju. Izabrana je u nastavno zvanje više predavačice 2013. godine na Visokoj školi tržišnih komunikacija Agora, Zagreb gdje je izvodila nastavu. Akademski stupanj doktorice znanosti stekla je 2014. godine na Filozofskom Fakultetu Sveučilišta u Zagrebu pod mentorstvom prof. dr. sc. Anči Leburić. Dobitnica je Stipendije grada Splita za poslijediplomske studije (2009/2010), Top stipendije (2006) i Rektorove nagrade (2004/2005), Državne stipendije za osobito nadarene redovite studente (2003/2004). Istražuje i objavljuje iz sociološke metodologije, sociologije turizma, sociologije mladih i sociologije medija.


Ključne riječi: Kulturni studiji, svakodnevni život, popularna kultura, kulturni turizam, kulturne atrakcije, proizvod kulturnog turizma, kulturni turisti, faze istraživačkog procesa, istraživački koncepti, metodologizacija, kulturne dimenzije turizma


E-mail:
Dadić Maja

Naslov: Istraživanje kulturnog turizma: konteksti, metode, koncepti
Autorica: Maja Dadić
Broj stranica: 274
Nakladnik: REDAK
Godina izdanja: 2014.
ISBN: 978-953-336-183-3
Tisak: digitalni tisak knjiga - print na zahtjev

Dužina proizvoda : 0.0000 in
Širina proizvoda: 0.0000 in
Visina proizvoda: 0.0000 in
Težina proizvoda: 0.0000 lb
Pakiranje proizvoda: 0.0000 kg
Trenutno nema recenzija za ovaj proizvod.