naslovnica za knjizaru
Product Code: W-0837

UPRAVLJANJE MARKOM U PODUZETNIŠTVU, Neven Šerić, Boban Melović, Mate Perišić

95,00 kn
Manufacturer Redak

Sažetak:

Knjiga Upravljanje markom u poduzetništvu predstavlja nadogradnju knjige Brendiranje za poduzetnike, jer predstavlja temeljne praktične modele upravljanja markom. Tako se u knjizi predstavljaju učinkoviti strateški i taktički koncepti upravljanja markom, deset efikasnih strategija pozicioniranja i upravljanja markom, te tri posebna koncepta upravljanja markom. U knjizi je objedinjen znanstveni i praktični pristup autora koji predstavljenu materiju prakticiraju u vlastitoj praksi. Materija je predstavljena na način da bude iskoristiva i za edukaciju na stručnom i diplomskom studiju marketinga, kao i na drugim studijima u čijim programima postoje kolegiji u kojima se obrađuje materija kreiranja, pozicioniranja i upravljanja markom. Predstavljena materija je praktična i za edukacije u cjeloživotnom obrazovanju odraslih, posebice poduzetnika. Predstavljene taktički i strateški koncepti upravljanja markom, kao i strategije pozicioniranja i upravljanja markom, te posebni koncepti upravljanja markom su predočeni s mnoštvom praktičnih primjera kako bi ih poduzetnici mogli i samostalno prakticirati u svom poslovanju. Knjiga je oblikovana kroz 7 poglavlja, uvodne naznake i zaključak. U uvodnom dijelu se ukazuje na razlike aktivnosti pozicioniranja i upravljanja markom, specifičnosti tržišnog okruženja u Republici Hrvatskoj, te se argumentira potreba osmišljavanja i provedbe aktivnosti upravljanja markom. U drugom poglavlju su predstavljena ograničenja i zamke u upravljanju markom o kojima poduzetnik posebno treba voditi računa. U trećem poglavlju su predstavljene temeljne razlike strateškog i taktičkog upravljanja markom. Četvrto poglavlje obrađuje 9 učinkovitih taktičkih koncepata upravljanja markom. U petom poglavlju se predstavlja 5 suvremenih strateških koncepata upravljanja markom koji su učestali na svim razvijenim tržištima. Šesto poglavlje predstavlja 3 temeljne strategije pozicioniranja i upravljanja markom. U sedmom poglavlju se predstavlja dodatnih 7 efikasnih strategija upravljanja markom. U osmom poglavlju su predstavljena 3 posebna koncepta upravljanja markom koje su autori učinkovito prakticirali u svojoj poslovnoj praksi. Deveto poglavlje – Zaključak sadrži još neke dodatne smjernice o kojima poduzetnik treba voditi računa pri osmišljavanju aktivnosti upravljanja markom. Na kraju knjige je popis literature, popis slika i u knjizi predstavljenih poslovnih slučajeva koji djelu osiguravaju dodatnu vrijednost, a poduzetnicima praktične platforme za osmišljavanje aktivnosti upravljanja vlastitom markom. Knjiga obrađuje marketinšku materiju koja je vrlo skromno obrađena u znanstvenoj literaturi na hrvatskom jeziku, te je jedina u kojoj se predstavljaju konkretni taktički i strateški koncepti upravljanja markom, te čak 10 efikasnih strategija pozicioniranja i upravljanja markom kao i 3 posebna koncepta upravljanja markom. Djelo je nadogradnja knjige Brendiranje za poduzetnike pa je pretpostavka primjerenog odabira i učinkovite primjene nekog od predstavljenih koncepata i strategija upoznatost s osnovama brendiranja. Kreiranje marke je tek prvi korak na što se nadograđuju aktivnosti upravljanja markom. Bez kreativnog osmišljavanja i provedbe ovih aktivnosti marka neminovno završava na rubu ili u graveyard zoni.

Bilješka o autorima:

Šerić Neven, doktor ekonomskih znanosti u zvanju redovitog profesora i pročelnik Katedre za marketing Ekonomskog fakulteta u Splitu. Radno iskustvo: međunarodno poslovanje, poduzetništvo, vrhovni menadžment, predavač i edukator. Član uredništva i recenzent znanstvenih časopisa American Journal of Economics, Advances in management, te član znanstvenih odbora više međunarodnih znanstvenih konferencija. Kao marketinški savjetnik bio angažiran u dvadesetak malih i srednjih poduzeća na projektima kreiranja i upravljanja markom. Certificirani Predavač - edukator o upravljanju programima i projektima EU. Značajniji projekti: Brendiranje Rivijere Gradac; Kamena Svjetla – turistička valorizacija svjetioničarskih zgrada i dr. Autor 6 znanstvenih knjiga u Hrvatskoj i 1 u Americi (izdavač Emerald Publishing), devet stručno popularnih knjiga, sedam poglavlja u znanstvenim knjigama, dvije recenzirane nastavne skripte, šezdesetak znanstvenih i dvjestotinjak stručnih objavljenih radova.

Perišić Mate, doktor ekonomskih znanosti, direktor državne tvrtke Plovput (sigurnost plovidbe) koja u ime države upravlja i jadranskim svjetionicima. Vanjski suradnik na više visokih poslovnih škola. Radno iskustvo: poduzetništvo, vrhovni menadžment, predavač. Član znanstvenog odbora jedne međunarodne znanstvene konferencije. Autor i koautor dvadesetak znanstvenih i više stručnih objavljenih radova.

Melović Boban, doktor ekonomskih znanosti u zvanju izvanrednog profesora i prodekan Ekonomskog fakulteta u Podgorici. Radno iskustvo u poduzetništvu i predavačkoj praksi. Član uredništva i recenzent više znanstvenih časopisa, te član znanstvenih odbora više međunarodnih znanstvenih konferencija. Autor više znanstvenih radova i znanstvenih knjiga, te poglavlja u znanstvenim knjigama.

Ključne riječi: Marka, strategije, taktike, koncepti, upravljanje

E-mail: Neven Šerić

Naslov: Upravljanje markom u poduzetništvu
Autori: Neven Šerić, Boban Melović, Mate Perišić
Broj stranica: 194
Nakladnik: REDAK
Godina izdanja: 2019.
ISBN: 978-953-336-535-0
Tisak: digitalni tisak knjiga - print na zahtjev 


Kako naručiti knjigu? Proces online kupovine jednako funkcionira za sve kupce, s jedinom razlikom u tome što što kupci iz inozemstva za područje dostave moraju odabrati "Europa" ili "Ostale zemlje svijeta", a za vrstu plaćanja WSPay (kreditna kartica) ili Virmanom (bankovni transfer).

Molimo kliknite ovdje za detaljni vodič kroz proces narudžbe ili nas kontaktirajte za više informacija.

There are yet no reviews for this product.