Filipovic_revizija-300x419
Product Code: W-0725

REVIZIJA: mehanizam nadzora i povjerenja, Ivica Filipović, Marijana Bartulović, Mario Filipović

299,00 kn

Sažetak:

Knjiga „Revizija: mehanizam nadzora i povjerenja“ sastoji se od pet dijelova. Prvi se dio bavi nadzorom, povjerenjem i vrstama revizije. Ostali dijelovi knjige fokusirani su na pojavne oblike revizijske profesije. Tako se drugi dio bavi internom, treći državnom, a četvrti eksternom revizijom. Peti je dio posvećen forenzičnoj reviziji koja sve više, zbog brojnih korporativnih skandala u svijetu i Hrvatskoj, dobiva na značenju. Knjiga je ponajprije namijenjena studentima. Jednako tako, knjiga je – osim akademskoj zajednici – namijenjena i onima koji se bave revizijom te ostalima koji žele više znati o bilo kojoj vrsti revizije. Nešto detaljnije obrađena je eksterna revizija. Treba posebno istaknuti kako je – uz ostale vrste revizije – prezentirana i forenzična revizija, čime se željelo dati skroman doprinos još skromnijoj literaturi iz toga segmenta revizijske profesije u Hrvatskoj.

Bilješka o autorima:

Izv. prof. dr. sc. Ivica Filipović zaposlen je na Sveučilištu u Splitu, Sveučilišnom odjelu za forenzične znanosti. Na toj sastavnici Sveučilišta u Splitu nositelj je kolegija: „Revizija“, „Računovodstvo proračunskog i neprofitnog sektora“ i „Platni promet“ te jedan od nositelja kolegija „Forenzika u bankarstvu i osiguranju“. Osim toga, na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Splitu jedan je od nositelja kolegija „Računovodstvo financijskih institucija“, a na Sveučilišnom odjelu za stručne studije Sveučilišta u Splitu nositelj je kolegija: „Revizija“, „Posebne revizije“ i „Računovodstvo banaka“.

Obavljao je brojne poslove i dužnosti, kao što su: financijski direktor, direktor poduzeća, pomoćnik ministra unutarnjih poslova Bosne i Hercegovine za materijalno-financijske poslove, direktor direkcije računovodstvenih, plansko-analitičkih i informatičkih poslova u banci, član uprave banke, predsjednik uprave banke … Trenutačno obnaša dužnost pročelnika Sveučilišnog odjela za forenzične znanosti Sveučilišta u Splitu.

Ovlašteni je revizor i stalni sudski vještak za računovodstvo i financije. Predavao je u okviru više programa edukacije koji se odnose na certificiranje članova nadzornih i upravnih odbora te stjecanje zvanja „ovlašteni računovođa“ i „ovlašteni računovodstveni forenzičar“. Bio je, u 2016., član Stručne radne skupine za reviziju poreznog sustava i izradu novih zakonodavnih rješenja u poreznom sustavu Republike Hrvatske.

Autor je knjige „Revizija“, koautor knjige „Platni promet“ te autor odnosno koautor više od 50 znanstvenih i stručnih radova.

Doc. dr. sc. Marijana Bartulović zaposlena je na Sveučilišnom odjelu za forenzične znanosti Sveučilišta u Splitu. Nositeljica je kolegija: „Interna kontrola i revizija“, „Forenzično računovodstvo I“ „Forenzično računovodstvo II“ i „Korporativne prijevare: sprječavanje i otkrivanje“. Osim toga, sudjeluje u izvođenju nastave iz kolegija „Revizija“ i „Korporacijsko izvještavanje“. Na Sveučilišnom odjelu za stručne studije Sveučilišta u Splitu nositeljica je kolegija „Financijska analiza“ i „Menadžersko računovodstvo“.

Obnašala je dužnost v.d. pročelnika Sveučilišnog odjela za forenzične znanosti Sveučilišta u Splitu. Na tom je visokom učilištu trenutačno pomoćnica pročelnika za poslovanje i voditeljica modula „Financijsko-računovodstvena forenzika“. Kao autorica odnosno koautorica objavila je više od 20 znanstvenih i stručnih radova.

Mario Filipović, univ. spec. oec., završio je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta „Josipa Jurja Strossmayera“ u Osijeku poslijediplomski specijalistički studij „Organizacija i menadžment“. Polaznik je, na tom fakultetu, poslijediplomskog doktorskog studija „Management“. Objavio je u koautorstvu knjigu „Platni promet“ i tri znanstvena rada u zborniku radova međunarodnog znanstvenog skupa, odnosno međunarodno priznatom časopisu i publikaciji.

Zaposlen je, kao ovlašteni revizor, u revizorskom društvu Fimar d.o.o. Split. Sudjeluje, kao vanjski stručni suradnik, u izvođenju seminarske nastave na Sveučilišnom odjelu za stručne studije Sveučilišta u Splitu.

Ključne riječi: Revizija, nadzor, povjerenje, interna revizija, državna revizija, eksterna revizija, forenzična revizija

E-mail: Ivica Filipović

Naslov: REVIZIJA: mehanizam nadzora i povjerenja
Autori: Ivica Filipović, Marijana Bartulović, Mario Filipović
Broj stranica: 332
Nakladnik: REDAK
Godina izdanja: 2018.
ISBN: 978-953-336-458-2
Tisak: digitalni tisak knjiga - print na zahtjev 


Kako naručiti knjigu? Proces online kupovine jednako funkcionira za sve kupce, s jedinom razlikom u tome što što kupci iz inozemstva za područje dostave moraju odabrati "Europa" ili "Ostale zemlje svijeta", a za vrstu plaćanja WSPay (kreditna kartica) ili Virmanom (bankovni transfer).

Molimo kliknite ovdje za detaljni vodič kroz proces narudžbe ili nas kontaktirajte za više informacija.

There are yet no reviews for this product.