SITNI PRILOZI ZA POVIJEST UČENJA I POUČAVANJA GOVORNIŠTVASITNI PRILOZI ZA POVIJEST UČENJA I POUČAVANJA GOVORNIŠTVA
Product Code: WHUM-080002

SITNI PRILOZI ZA POVIJEST UČENJA I POUČAVANJA GOVORNIŠTVA

79,99 kn
Manufacturer Redak

 

Sažetak
I. dio

Prilozi za opću povijest učenja i poučavanja jezičnoga izražavanja
Jezično izražavanje u starim civilizacijama
Govorničko školovanje starih Grka
Govornički odgoj u helenističkom razdoblju
Rimsko govorničko školstvo       
(3. st. pr. Kr. – 1. st.)

Kvintilijan i sljedbenici kao učitelji govorništva u Rimskom Carstvu
Kršćansko govorništvo u Rimskom Carstvu
Srednjovjekovno učenje i poučavanje govorništva i pismenoga izražavanja u kršćanskoj Europi
Srednjovjekovno jezično izražavanje u azijskim zemljama

II. dio

Prilozi za povijest hrvatskoga govorništva
Kratak pregled povijesti govorništva i nastave jezičnoga izražavanja u Hrvata
Hrvatski govor u Hrvatskom saboru (753.-1847.)
Jelenićevi prilozi za povijest govorništva bosanskih franjevaca
Propovijedi i govori Ante Kostantina Matasa
Prilozi za govornički portret Vlade Gotovca


Bilješka o autoru:
Dr. sc. Vlado Pandžić je redoviti profesor (u trajnom zvanju) u Odsjeku za kroatistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Predstojnik je Katedre za metodiku nastave hrvatskoga jezika i književnosti. Bio je pročelnik Odsjeka za kroatistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu (2000-2002). Dugogodišnji je vanjski suradnik (1997-2009) u Odjelu za kroatistiku i slavistiku Sveučilišta u Zadru. Gostujući je profesor u Odsjeku za hrvatski jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Splitu (2004-2009). Predsjednik je Odjela za metodiku nastave hrvatskoga jezika, književnosti, govornoga i pismenoga izražavanja te medijske kulture Hrvatskoga filološkog društva. Istaknuti je govornik i sveučilišni predavač (metodike nastave hrvatskoga jezika, književnosti i govorništva). U razdoblju od četrdesetak godina održao je u domovini i inozemstvu nekoliko tisuća uzornih stručnih i oglednih predavanja te raznovrsnih govora, među kojima je i desetak antologijskih. Pisac je osamdesetak znanstvenih i oko tristo pedeset stručnih radova te petnaestak znanstvenih knjiga i više od trideset udžbenika i priručnika iz književnosti i hrvatskoga jezika. Voditelj je znanstvenoga projekta Dramski tekst kao lingvometodički predložak. Bio je urednik mnogih listova, časopisa, zbornika i knjiga. Glavni je urednik časopisa Hrvatski.  Naslov: ZA POVIJEST UČENJA I POUČAVANJA GOVORNIŠTVA
Autor:
Vlado Pandžić
Broj stranica:
264
Nakladnik:
Redak
Godina izdanja:
2007.
ISBN:
978-953-99193-5-9
Tisak:
digitalni tisak knjiga - print na zahtjev

Product Length: 0.0000 cm
Product Width: 0.0000 cm
Product Height: 0.0000 cm
Product Weight: 1.0000 kg
Product Packaging: 0.0000
There are yet no reviews for this product.