TEACHER TALK IN FOREIGN LANGUAGE TEACHINGTEACHER TALK IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING
Product Code: WHUM-080001
Product Availability: In stock
Only 4 left

TEACHER TALK IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING

95,00 kn
Manufacturer Redak

 

Sažetak:
Knjiga Teacher Talk in Foreign Language Teaching donosi rezultate istraživanja govora nastavnika u nastavi engleskoga kao stranog jezika. Namjera je knjige prikazati osnovne aspekte govora nastavnika i identificirati pristupe  analizi tih aspekata nastavnikova govora. 

Knjiga je podijeljena u tri dijela. U prvom dijelu razmatra se opća priroda govora nastavnika: količina, struktura i funkcionalno značenje nastavnikovih iskaza. U drugom dijelu istražuju se interakcijski aspekti govora nastavnika: postavljanje pitanja i davanje povratne obavijesti o govoru učenika. Treći dio knjige bavi se prilagodbama u govoru nastavnika: ponavljanjem, paralingvističkim prilagodbama (stankama) i promjenom koda.

Knjiga Teacher Talk in Foreign Language Teaching namijenjena je studentima diplomskog i poslijediplomskog studija, nastavnicima u praksi, metodičarima i istraživačima u području razrednog diskursa.

Bilješka o autorici:
Sanja Čurković Kalebić redovita je profesorica na Odsjeku za engleski jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Splitu. Predaje Uvod u lingvistiku, Usvajanje drugoga jezika, Glotodidaktiku, Metodiku nastave engleskog jezika i Razredni diskurs. Objavila je dvije knjige i pedesetak znanstvenih radova iz područja usvajanja drugog jezika, razrednog diskursa, obrazovanja nastavnika stranih jezika i jezika struke. Sudjelovala je na više od pedeset znanstvenih skupova u zemlji i inozemstvu. Glavni je istraživač na dva nacionalna znanstvena projekta. Članica je nekolliko domaćih i inozemnih stručnih društava. Pročelnica je Odsjeka za engleski jezik i književnost.e-mail : Sanja Čurković Kalebić


Naslov: TEACHER TALK IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING
Autor: Sanja Čurković Kalebić
Broj stranica: 114
Nakladnik: Redak
Godina izdanja: 2008.
ISBN: 978-953-7595-03-6
Tisak: digitalni tisak knjiga - print na zahtjev

Product Length: 0.0000 cm
Product Width: 0.0000 cm
Product Height: 0.0000 cm
Product Weight: 1.0000 kg
Product Packaging: 0.0000
There are yet no reviews for this product.