ISTRAŽIVANJA INTERNETA, Anči Leburić, M. Dadić i drugiISTRAŽIVANJA INTERNETA, Anči Leburić, M. Dadić i drugi
Product Code: W-0417

ISTRAŽIVANJA INTERNETA, Anči Leburić, M. Dadić i drugi

120,00 kn
Manufacturer Redak,


Sažetak:

Studija Istraživanja interneta objavljuje se kao četvrta (4.) knjiga u ediciji Metodološke teme, u biblioteci pod nazivom Metodološka biblioteka. Riječ je o još jednom djelu metodološkoga tipa i sadržaja, a koje je rezultat nastavnoga i studentskoga grupnoga rada na istaživačkom modulu diplomskoga studija sociologije u Splitu. Temeljni cilj toga modula zapravo je apsolviranje s različitih aspekata niza bitnih i relativno nerazvijenih analiza/ metoda/pristupa prvenstveno u okvirima niza različitih socioloških subdisciplina, kao i u raznim formatima sociologijskih znanja i na bogatoj lepezi metodoloških vještina sociologa i sociologinja.
Stoga bi ovaj rad mogao dijelom nadoknaditi golemu „glad“ za metodološkom literaturom, čija bi sadržajna orijentiranost bila pretežno ili isključivo analitičke naravi. Naime, različite vrste analiza ili istraživačkih vrsta (tipova), koje smo do sada obuhvatili ovom edicijom, vjerojatno će korisno poslužiti svima onima koje načelno metodološka tematika zanima, ali i onima koji se žele dodatno usavršiti u vlastitoj metodološkoj pismenosti, te konačno onima koji su samo znatiželjni da sagledaju što je i kako je moguće i s kojim istraživačkim (analitičkim) alatima istražiti, pa u konačnici adekvatnije razumjeti, objasniti, odnosno adekvatnije spoznati istraživane aspekte društvenoga i društvenosti.

Studija se sastoji od šest poglavlja, od kojih svako predstavlja zasebnu istraživačku i logičku cjelinu. Dok je prvo poglavlje teorijskoga sadržaja i naravi, ostalih pet su cjelovite i samostalno (grupno) obavljena istraživanja interneta. Stoga su ova posljednja poglavlja ovako strukturirana: uvodno su prezentirani analitički i metodološki aspekti istraživanja; slijedi teorijsko obrazloženje pristupa i dizajna, nakon kojega se interpretiraju dobijeni empirijski rezultati, pa slijedi popis relevantne i korištene literature, zatim iscrpna ilustracija metodološke arhive, a na kraju svakog poglavlja su tabelirani i grafički prikazani empirijski rezultati koji su prethodno bili interpretirani.

Zahvaljujem se svim studentima i studenticama kao vrijednom suatorskom timu (diplomantima iz akademske godine2010/2011.), bez čije marljivosti i kreativnosti ovu studiju ne bismo uspjeli pripremiti za tisak. U nizu napora, zadataka i stručnih poslova nesebično i entuzijastično je surađivala s nama tadašnja asistentica (danas već doktorica društvenih znanosti) Maja Dadić, kojoj se beskrajno zahvaljujemo i s ponosom ističemo našu suradnju kao dinamičnu, nimalo dosadnu, čak i naročito kreativnu, zapravo uzornu.

Bilješka o autoricama:

ANČI LEBURIĆ, redovna je profesorica u trajnom zvanju na katedri sociološke metodologije, Odsjeka za sociologiju Filozofskog fakulteta u Splitu. Objavljuje znanstvene radove iz metodologije društvenih i humanističkih istraživanja, te empirijske studije iz posebnih sociologija. Nositeljica je kolegija na preddiplomskim, diplomskim i doktorskim studijima u zemlji i inozemstvu. Urednica je nekoliko biblioteka u kojima se objavljuju metodološke i sociološke studije. Vodi i sudjeluje u međunarodnim projektima u kojima se istražuju razvojne, kulturološke, medijske, socijalno-ekološke, urbane i dr. teme. Članica je nekoliko stručnih asocijacija, te predsjednica Splitske podružnice Hrvatskoga sociološkog društva od 2006 god.

MAJA DADIĆ, rođena 1983. u Splitu, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zadru 2007. godine, na Odsjeku za sociologiju i pedagogiju. Profesorica je sociologije i pedagogije. Dobitnica je Rektorove nagrade i Top stipendije 2006.Surađivala je u sociološkim projektima i istraživanjima, kao anketarka i intervjuerka. Doktorirala je na poslijediplomskom doktorskom studiju sociologije na Sveučilištu u Zagrebu. Suautorica je studije Kulturni turizam na splitski način (Biblioteka: Istraživačke studije, knjiga br. 10, Split: Redak, 2010). Članica je Hrvatskog sociološkog društva.

Bilješka o urednici:

Anči Leburić, redovna je profesorica u trajnom zvanju na katedri sociološke metodologije, Odsjeka za sociologiju Filozofskog fakulteta u Splitu. Objavljuje znanstvene radove iz metodologije društvenih i humanističkih istraživanja, te empirijske studije iz posebnih sociologija. Nositeljica je kolegija na preddiplomskim, diplomskim i doktorskim studijima u zemlji i inozemstvu. Urednica je nekoliko biblioteka u kojima se objavljuju metodološke i sociološke studije. Vodi i sudjeluje u međunarodnim projektima u kojima se istražuju razvojne, kulturološke, medijske, socijalno-ekološke, urbane i dr. teme. Članica je nekoliko stručnih asocijacija, te predsjednica Splitske podružnice Hrvatskoga sociološkog društva od 2006 god.

Ključne riječi: Internet-sociološko istraživanje-analize

Link:
www.ancileburic.com
E-mail: Anči Leburić 

Naslov: Istraživanja interneta
Autorice: Anči Leburić, M. Dadić i drugi
Broj stranica: 252
Nakladnik: REDAK
Godina izdanja: 2015.
ISBN: 978-953-336-237-3
Tisak: digitalni tisak knjiga - print na zahtjev

Product Length: 0.0000 in
Product Width: 0.0000 in
Product Height: 0.0000 in
Product Weight: 0.0000 lb
Product Packaging: 0.0000 kg
There are yet no reviews for this product.