GRAMATIČKE ZNAČAJKE VULGARNOG LATINSKOGA, Nada BulićGRAMATIČKE ZNAČAJKE VULGARNOG LATINSKOGA, Nada Bulić
Product Code: WHUM-140009

GRAMATIČKE ZNAČAJKE VULGARNOG LATINSKOGA, Nada Bulić

130,00 kn
Manufacturer Redak


Sažetak:

U udžbeniku se obrađuju fonetska, morfološka, sintaktička i leksička obilježja vulgarnog latinskog, obilježja starolatinskog u odnosu prema vulgarnom latinskom (najbitnije karakteristike starolatinskog – vokali i diftonzi, konsonanti, glagolska morfologija, dijalektalana varijacija u starolatinskom; zajednička obilježja starolatinskog i vulgarnog latinskog). U Dodatku su priloženi odabrani tekstovi.


Bilješka o autoricama:


Dr. sc. Nada Bulić - rođena 12. svibnja 1968. godine u Zadru. Diplomirala Grčki jezik i književnost i Latinski jezik i rimsku književnost 1994. god. na Odsjeku za klasičnu filologiju Filozofskog fakulteta u Zadru. Kao student dobila dvije Sveučilišne nagrade. Završila Poslijediplomski studij iz Književnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1994. Magistrirala 2000. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Završila Program novogrčkog jezika na Filozofskom fakultetu u Ateni. Od 1996. do 2000. znanstveni novak na projektu «Biti Hermana Dalmatinca» glavnog istraživača Antuna Slavka Kalenića. Radila u Povjerenstvu za udžbenike Ministarstva Prosvjete i sporta Republike Hrvatske. Doktorsku disertaciju pod naslovom «Smisaonoznačevno ishodište filozofskog svjetonazora Hermana Dalmatina» obranila 2010. na Sveučilištu u Zadru. Od 2000. godine predaje na Odjelu za klasičnu filologiju Sveučilišta u Zadru. Predavala Grčki jezik na Odjelu za filozofiju Sveučilišta u Rijeci, Rimsku književnost na Sveučilištu u Puli, Historijsku gramatiku i Rimsku književnost na Sveučilištu u Sarajevu. Područje znanstvenog interesa: prijevodi i recepcija grčke filozofije u islamskom svijetu, filozofija na latinskom zapadu dvanaestog stoljeća, rimska književnost, vulgarni latinitet, novogrčki jezik. Prevodi s grčkog, latinskog, novogrčkog, engleskog, talijanskog i njemačkog jezika.

Maria Mariola Šarić – rođena 1. srpnja 1981. godine u Torontu. Diplomirala Francuski jezik i književnost i Talijanski jezik i književnost na University of Toronto, gdje je i magistrirala. Završila je preddiplomski i diplomski studij Grčkog jezika i književnosti i Latinskog jezika i rimske književnosti na Odsjeku za klasičnu filologiju Filozofskog fakulteta u Zadru. Kao student dobila nekoliko Sveučilišnih nagrada. Upisala je poslijediplomski studij u Zadru te napisala disertaciju iz područja romanistike pod naslovom «Romanizmi u privlačkom govoru». Područje znanstvenog interesa: komparativno proučavanje religije indoeuropskih naroda, poredbeno-povijesna lingvistika, arealna lingvistika, indoeuropeistika, povijest latinskog jezika, vulgarni latinitet, romanistika .

Ključne riječi: klasična filologija, vulgarni latinski, historijska gramatika, starolatinski, gramatičke značajke

E-mail: Nada Bulić


Naslov: Gramatičke značajke vulgarnog latinskoga
Autor: Nada Bulić
Broj stranica: 222
Nakladnik: REDAK
Godina izdanja: 2013.
ISBN: 978-953-336-060-7
Tisak: digitalni tisak knjiga - print na zahtjev

Product Length: 0.0000 in
Product Width: 0.0000 in
Product Height: 0.0000 in
Product Weight: 0.0000 lb
Product Packaging: 0.0000
There are yet no reviews for this product.