OSNOVE ZDRAVSTVENOG PRAVA, J. Čizmić, Lj. ŽunićOSNOVE ZDRAVSTVENOG PRAVA, J. Čizmić, Lj. Žunić
Product Code: WOZS-130003

OSNOVE ZDRAVSTVENOG PRAVA, J. Čizmić, Lj. Žunić

75,00 kn
Manufacturer Redak


Sažetak:

Rukopis ovog udžbenika predstavlja cjelovitu obradu nastave iz kolegija zdravstvenog prava i namijenjen je studentima svih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija koji se izvode na Sveučilišnom odjelu zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu.

Poglavlja su strukturirana prema tematici, a iza svakog poglavlja nalaze se ispitna pitanja na koja student mora obratiti pozornost i pomoću kojih student može samostalno procijeniti razinu usvojenog gradiva.

Zdravstveno pravo se posljednjih godina u novim planovima i programima sveučilišnih preddiplomskih i diplomskih studija počelo predavati kao samostalan predmet. Sustav obrazovanja na Sveučilištu u Splitu uvidio je važnost poznavanja propisa iz zdravstvene djelatnosti za svakog zdravstvenog radnika koji se educira u ustanovama visokog obrazovanja na Sveučilištu u Splitu.

Danas se u svakoj profesiji nameće obveza poznavanja zakonskih propisa koji se neposredno i posredno tiču neke struke, jer nas to čini uspješnijima. Kako se zdravstveni radnici svakodnevno susreću s pitanjima zdravlja i bolesti, života i smrti, žurnosti u donošenju pravih odluka za dobrobit pacijenta, izlažu se riziku ispravnog odlučivanja i postupanja.

Bilješka o autoru:

Prof. dr. sc. Jozo Čizmić redoviti je profesor Građanskog procesnog prava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Dekan je Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu i ravnatelj «Centra za medicinsko pravo» na Pravnom fakultetu u Splitu.

Autor je 14 knjiga i oko 250 znanstvenih i stručnih radova. Sudjelovao je kao referent na više od 60 domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih skupova, te je bio voditelj i/ili suradnik na više domaćih i međunarodnih znanstveno-istraživačkih projekata. Redoviti je člana Akademije pravnih znanosti Hrvatske. Bio je član i predsjednik Sveučilišnog savjeta Sveučilišta u Splitu.

Ljubica Žunić, dipl. iur. naslovni je predavač Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu na kojemu upravo obnaša funkciju pomoćnice za pravna pitanja pročelnika Odjela.

Sudjeluje u nastavi iz predmeta Osnove zdravstvenog prava za studente sveučilišnih preddiplomskih studija te u nastavi iz predmeta Zdravstveno pravo i Pravo pacijenta za studente sveučilišnih diplomskih studija.

Pohađala je poslijediplomski stručni studij Medicinsko pravo na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu na kojemu uskoro brani završni rad iz problematike Prava pacijenata.

Autor je većeg broja stručnih radova i nastavnih tekstova iz područja medicinskog prava te aktivno sudjeluje na domaćim i međunarodnim kongresima i tečajevima koji se tiču zdravstveno-pravne problematike.Ključne riječi:

zdravstveno pravo, pacijent, medicinska dokumentacija, liječnička tajna, komore zdravstvenih radnika, etički kodeksi zdravstvenih radnika

Link: http://ozs.unist.hr/


Naslov: Osnove zdravstvenog prava
Autor: Jozo Čizmić, Ljubica Žunić
Nakladnik: SVEUČILIŠTE U SPLITU, Sveučilišni odjel zdravstvenih studija
Tisak: digitalni tisak knjiga - print na zahtjev

Product Length: 0.0000 in
Product Width: 0.0000 in
Product Height: 0.0000 in
Product Weight: 0.0000 lb
Product Packaging: 0.0000
There are yet no reviews for this product.