O JEZIKU NOVIH MEDIJA (KVARE LI NOVI MEDIJI SUVREMENI JEZIK?)O JEZIKU NOVIH MEDIJA (KVARE LI NOVI MEDIJI SUVREMENI JEZIK?)
Product Code: WHUM-120006

O JEZIKU NOVIH MEDIJA (KVARE LI NOVI MEDIJI SUVREMENI JEZIK?)

109,00 kn
Manufacturer Redak

Napomena: Knjiga je dostupna i u color varijanti po 159,00 kn - za upit ili narudžbu molimo pošaljite upit

Sažetak:

Knjiga O jeziku novih medija opisuje jezik novih medija, komunikacije na internetu te one putem mobilnoga telefona odnosno njihovih usluga: weba, el. pošte, bloga, pričaonice, Facebooka, Twittera te SMS-a kao i uporabu jezika novih medija u didaktičke svrhe. U knjizi su isprva opisani fenomeni interneta i mobilnoga telefona, njihov razvoj i tehničke mogućnosti. Potom se opširno analiziraju komunikacija na internetu i jezik te komunikacije s naglaskom na nove jezične oblike (hipertekst i pozive na interakciju) kao i temeljna obilježja jezika na internetu poput emotikona, web adresa, skraćenica, aloglotskih elemenata, neologizama te varijeteta (prije svega jezika mladih i dijalekta). Iscrpno se zatim opisuju pojedinačne internetske usluge i analizira njihov jezik (jezik weba, jezik bloga, jezik elektroničke pošte, jezik pričaonice, jezik Facebooka te jezik Twittera) kao i jezik SMS-a na različitim lingvističkim razinama. Prikazuju se i mogućnosti uporabe jezika novih medija u didaktičke svrhe pri čemu se navode i neki konkretni primjeri učenja s pomoću jezika pričaonica, Facebooka ili SMS-a, i to na materinskom (hrvatskom) i na stranom (njemačkom) jeziku. U tim se primjerima ukazuje na razliku između standarda i uporabe jezika u navedenim uslugama te se potiče na ispravljanje pogrešaka iz privatnoga jezika učenika kako bi oni osvijestili tu razliku i još više utvrdili standardni jezik. 
Zaključuje se da se jezično ponašanje u internetskim uslugama te SMS-u ne razlikuje u različitim jezicima, već štoviše pokazuje nebrojene sličnosti u hrvatskome, njemačkome i engleskome jeziku. Jednako tako daje se i odgovor na pitanje hoće li novi načini pisanja pokvariti jezik.

Bilješka o autorici:

Doc. dr. sc. Blaženka Filipan-Žignić docentica je na Sveučilištu u Zagrebu. Radi na Katedri za interkulturalnu germanistiku Učiteljskoga fakulteta. Zaposlena je na Odsjeku u Čakovcu gdje je pročelnica Odsjeka, a živi u Varaždinu. Diplomirala je 1989. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a doktorsku disertaciju iz područja lingvistike obranila je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 2007. godine, čime je stekla naziv doktora humanističkih znanosti iz područja filologije.
Autorica je više od trideset znanstvenih i stručnih radova iz područja jezikoslovlja i primijenjene lingvistike objavljenih mahom u inozemnim časopisima i zbornicima. Područje njezina interesa prije svega jesu jezik novih medija, jezik struke, jezični dodiri te interkulturalnost. Sudjelovala je u domaćim i stranim projektima. Članica je više organizacija i udruga i to Matice hrvatske, Društva znanstvenika Međimurja, HDPL-a, KDV-a i dr. 

Ključne riječi: jezik novih medija, web, elektronička pošta, pričaonica, blog, Twitter, Facebook, SMS, učenje s pomoću jezika novih medija

Link: Blaženka Filipan Žignić
E-mail: Blaženka Filipan-Žignić

Naslov: O jeziku novih medija (Kvare li novi mediji suvremeni jezik?)
Autor: Blaženka Filipan-Žignić
Broj stranica: 226
Nakladnik: MATICA HRVATSKA OGRANAK ČAKOVEC
Godina izdanja: 2012.
ISBN: 978-953-6138-46-3
Tisak: digitalni tisak knjiga - print na zahtjev
Product Length: 0.0000 cm
Product Width: 0.0000 cm
Product Height: 0.0000 cm
Product Weight: 0.0000 kg
Product Packaging: 0.0000
There are yet no reviews for this product.