ZBRINJAVANJE BOLESNIKA S NAJČEŠĆIM PSIHIČKIM POREMEĆAJIMA U O.M.ZBRINJAVANJE BOLESNIKA S NAJČEŠĆIM PSIHIČKIM POREMEĆAJIMA U O.M.
Product Code: WMED-120001

ZBRINJAVANJE BOLESNIKA S NAJČEŠĆIM PSIHIČKIM POREMEĆAJIMA U O.M.

90,00 kn
Manufacturer Redak

 

Sažetak:

Prvi kongres Društva nastavnika opće/obiteljske medicine (DNOOM) održan je u ožujku 2010. godine, s temom Zbrinjavanje bolesnika s najčešćim psihičkim poremećajima u obiteljskoj medicini. Zbornik radova tog kongresa napisan je na 203 stranice, opremljen brojnim tablicama i slikama. Sadrži 15 preglednih članka koji obrađuju teme iz područja psihičkih poremećaja s  kojima se obiteljski liječnik susreće u svom radu (depresija, anksioznost, neorganski poremećaji spavanja, somatizacijski poremećaji, anoreksija i bulimija, adolescentna kriza i mnogi drugi). Autori članaka su nastavnici sa sve četiri katedre obiteljske medicine u Republici Hrvatskoj, s Medicinskih fakulteta u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku.Zbornik je namijenjen kako studentima dodiplomske nastave kao korisno nastavno štivo, tako i obiteljskim liječnicima kao priručnik u njihovom svakodnevnom radu..

 

Bilješka o urednici:

Prof.dr.sc. Biserka Bergman Marković, rođena 13.01.1952. u Zagrebu, Hrvatska. Od 1976 godine radi u Ordinaciji opće medicine. Nakon specijalizacije iz obiteljske medicine 1982, zapošljava se Katedri za obiteljsku medicine Medicinskog fakulteta u Zagrebu. Polje užeg interesa je prevencija kardiovaskularnih bolesti. Kao predsjednik Društva nastavnika opće/obiteljske medicine od 2008. godine organizirala je svake godine kongres I dvadesetak radionica na kojima potiče da liječnici obiteljske medicine sudjeluju kao nastavnici u trajnoj edukaciji liječnika obiteljske medicine. Autor nekoliko desetaka znanstvenih i stručnih radova, voditelj projekta o utjecaju intervenciji liječnika obiteljske medicine na srčano žilnu bolest.

Ključne riječi: obiteljska medicina, zbornik, psihički poremećaji

Link: DNOOM

Naslov: Zbrinjavanje bolesnika s najčešćim psihičkim poremećajima u obiteljskoj medicini
Urednica: Biserka Bergman Marković i suradnici
Broj stranica: 204
Nakladnik: REDAK
Godina izdanja: 2010.
ISBN: ISSN: 1848-4158
Tisak: digitalni tisak knjiga - print na zahtjev

Sadržaj:

Prepoznavanje depresije u obiteljskoj medicini
(Stanislava Stojanović Špehar)

Depresija i komorbiditet
(Ines Diminić Lisica)

Depresija među starijom populacijom grada Zagreba
(Stanislava Stojanović Špehar)

Anksiozni poremećaji
(Suzana Kumbrija)

Neorganski poremećaji spavanja
(Nataša Mrduljaš Đujić)

Somatizacijski poremećaji
(Slavko Lovasić)

Anoreksija i bulimija nervoza
(Gordana Marijić, Davorka  Vrdoljak)

Adolescentna kriza
(Ana Dvornik Radica)

Pretilost djece školske dobi
(Jasna Vučak)

Akutna reakcija na stres
(Svjetlana Šupe)

Postraumatski stresni poremećaj
(Ksenija Kranjčević)

Poremećaj prilagođavanja
(Davorka Vrdoljak)

Reakcije pacijenata na novootkrivenu bolest
(Marija Vrca Botica, Ines Zelić, Ivana Katić Milošević; Ines Balint, Mirica Rapić)

Demencije i kognitivni poremećaji
(Ljiljana Majnarić Trtica)

Product Length: 0.0000 cm
Product Width: 0.0000 cm
Product Height: 0.0000 cm
Product Weight: 0.0000 kg
Product Packaging: 0.0000
There are yet no reviews for this product.