Vicko_Krampus_Jezična_kultura_poslovnih_pisama_webknjizara_redak_WEB_1185
Product Code: W-1185

JEZIČNA KULTURA POSLOVNIH PISAMA, Vicko Krampus

115,00 kn
Manufacturer Redak

Sažetak:

U ovomu se radu istražuje jezična kultura pisane poslovne komunikacije izvornih govornika u Republici Hrvatskoj. Značaj istraživanja podupire činjenica da se gotovo svaki građanin ove zemlje, bez obzira na stupanj obrazovanja, nađe u situaciji (poslovnoj ili privatnoj) kada mora napisati neku od tekstnih vrsta poput molbe, životopisa, poslovne ponude, obavijesti, žalbe i slično, ili mora postupiti prema poruci koju je dobio. Tekstne vrste koje nastaju u ovakvim poslovnim situacijama, koje će biti predmet ovoga istraživanja, nužno odražavaju jezično umijeće njezinih autora, pa prema tome i jezičnu kulturu, konkretno ovdje, poznavanje zakonitosti administrativno-poslovnog funkcionalnog stila hrvatskoga standardnog jezika i njegovo razlikovanje od ostalih funkcionalnih stilova,
U ovomu se radu istražuje jezična kultura pisane poslovne komunikacije izvornih govornika u Republici Hrvatskoj. Značaj istraživanja podupire činjenica da se gotovo svaki građanin ove zemlje, bez obzira na stupanj obrazovanja, nađe u situaciji (poslovnoj ili privatnoj) kada mora napisati neku od tekstnih vrsta poput molbe, životopisa, poslovne ponude, obavijesti, žalbe i slično, ili mora postupiti prema poruci koju je dobio. Tekstne vrste koje nastaju u ovakvim poslovnim situacijama, koje će biti predmet ovoga istraživanja, nužno odražavaju jezično umijeće njezinih autora, pa prema tome i jezičnu kulturu, konkretno ovdje, poznavanje zakonitosti administrativno-poslovnog funkcionalnog stila hrvatskoga standardnog jezika i njegovo razlikovanje od ostalih funkcionalnih stilova, poštivanje i poznavanje norme standardnoga hrvatskoga jezika, poznavanje poslovnog bontona, poznavanje osnova uspješne komunikacije i dr. Budući da se istražuje primjena jezičnih kodova u pisanim poslovnim situacijama (poslovna pisma), dakle primjena jezika u praksi, bilo je potrebno istražiti suvremene teorije koje se bave tekstnim vrstama, a koje su se odmakle od tradicionalnih gramatičkih analiza. One su se počele razvijati 30-ih godina 20. stoljeća pojavom praške škole, a afirmirali su ih jezikoslovci poput R. de Baugrandea, G. Browna, W. Dresslera, M. A. K. Hallidaya, C. Levinsona, G. Yulea, H. G. Widdowsona i drugih. U Hrvatskoj su se tom temom bavili L. Badurina, N. Ivanetić, S. Jurin, M. Kovačević, D. Marot, J. Silić, D. Škiljan i drugi, prebacujući težište na analizu diskursa – diskursni studij. Ovaj pragmatički obrat analizira jezik u interakciji i konkretnoj komunikacijskoj situaciji, usmjerava se na svrhu jezičnog sustava, sagledava ga kao sredstvo djelovanja. Predmet istraživanja su globalni oblici organizacije teksta – tekstne vrste, a njima se bavi lingvistika tekstnih vrsta, pragmalingvistika, sociolingvistika i druge novonastale lingvističke discipline. Za potrebe ovoga rada u zadanom korpusu (petsto trideset pet poslovnih pisama), istraživalo se poznavanje jezične norme, učestalost upotrebe izraza uljudnosti, ali i uljuđenih postupaka na razini cijele tekstne vrste, te poznavanje zakonitosti administrativno-poslovnoga funkcionalnoga stila hrvatskoga standardnog jezika (jasnoća, kratkoća, jednostavnost, stilska neobilježenost, eksplicitnost, objektivnost, klišejiziranost, terminologičnost i sl.). Rezultati istraživanja ukazuju na razvidan utjecaj proizvoditelja, a ne primatelja, što se očitovalo u opširnosti i neutralnosti izražavanja, suhoparnoj službenosti, manipulativnosti; dominiraju dugačke rečenice, kojima se izriču ustaljene formulacije; pojavljuju se ne samo povremene nego i uobičajene pogreške na gramatičkoj, leksičkoj i pravopisnoj razini te obilježja koja proizlaze iz utjecaja poglavito engleskoga jezika. Izrazi i postupci uljudnosti svedeni su na nužno.

 

Bilješka o autoru: Životopis autora:

Vicko Krampus rođen je 1954. godine u Dubrovniku. Na Filozofskom fakultetu u Zadru diplomirao je 1983. godine jugoslavenske književnosti, hrvatski i srpski jezik i povijest umjetnosti.
U obrazovanju je radio od 1984. godine u osnovnoj i srednjoj školi, gdje je predavao hrvatski jezik i književnost te glazbenu i likovnu kulturu. Odlukom Ministarstva prosvjete i sporta napredovao je u zvanje profesora mentora 2003. godine, a predložen i za profesora savjetnika. Od 1998. do umirovljenja 2019. godine radio je na Veleučilištu Vern` (danas Sveučilište Vern`). Predavao je sljedeće kolegije: Poslovni hrvatski jezik, Hrvatski poslovni jezik, Hrvatski jezik i kulturu, Govorništvo, Hrvatsku kulturnu baštinu i Kulturu i identitet. Osnove jezične kulture, Osnove publicističkog stila te Jezik medija. Na istom je Veleučilištu, od 2009. godine, bio predstojnik Katedre za jezike i kulturu do umirovljenja. Na tečajevima za turističke vodiče predaje Kulturu govorenja i pisanja i Kulturne spomenike. Objavio je više stručnih i znanstvenih radova i sudjelovao na više konferencija i projekata u zemlji i inozemstvu.


O mediteranskoj kulturi i identitetu predavao je na Ecole des Metiers de la Communication, Paris, Francuska, na Sveučilištu Beykent, Istanbul, Turska te na Academy of Tourism, Antalya, Turska.
Turistički je vodič od 1972. godine. Govori engleski, a služi se i talijanskim jezikom.

Do sada objavljene knjige:

Krampus, V., Zrinjan, S. (2006). Hrvatski na ispitu. Zagreb: Dan.

Krampus, V., Zrinjan, S. (2007) Poslovni hrvatski jezik. Zagreb: Vern`

Krampus, V., Zrinjan, S. (2013) Poslovni hrvatski jezik, drugo dopunjeno izdanje. Zagreb: Vern`

Ključne riječi: analiza diskursa, pisana poslovna komunikacija, poslovna pisma, jezična kultura, praktični jezični aspekti


E-mail: Vicko Krampus 

 

Naslov: Jezična kultura poslovnih pisama
Autor/autorica: Vicko Krampus
Broj stranica: 178
Nakladnik: REDAK
Godina izdanja: 2021
ISBN: 978-953-336-778-1
Tisak: digitalni tisak knjiga - print na zahtjev

 

Kako naručiti knjigu? Proces online kupovine jednako funkcionira za sve kupce, s jedinom razlikom u tome što što kupci iz inozemstva za područje dostave moraju odabrati "Europa" ili "Ostale zemlje svijeta", a za vrstu plaćanja WSPay (kreditna kartica) ili Virmanom (bankovni transfer).

Molimo kliknite ovdje za detaljni vodič kroz proces narudžbe ili nas kontaktirajte za više informacija.

There are yet no reviews for this product.