PFST_Vulić_Kulenović_Elementi_brodskih_strojeva-i_pomorskih_konstrukcija_WEB
Product Code: W-1109

ELEMENTI BRODSKIH STROJEVA I POMORSKIH KONSTRUKCIJA (CRNO BIJELI TISAK), Zlatan Kulenović i Nenad Vulić

119,00 kn

Sažetak:

Sveučilišni udžbenik „Elementi brodskih strojeva i pomorskih konstrukcija“ namijenjen je prije svega studentima sveučilišnih studija brodostrojarstva i vojnog pomorstva, ali istodobno i stručnjacima koji se u praksi susreću s brodskim strojnim elementima, s naglaskom na njihovoj eksploataciji, kao što su pomorski strojari, te inspektori i eksperti klasifikacijskih društava. Uz uobičajeni sadržaj koji upoznaje studente s elementima strojeva podučavajući ih najviše kako stvarnom strojnom elementu ili konstrukciji pridružiti prikladan proračunski model, a zatim i kako ih proračunati prema tome modelu, udžbenik obrađuje i neke posebnosti brodskih strojnih elemenata u odnosu na elemente strojeva općenito. Takve se posebnosti osnivaju na primjeni pravila klasifikacijskih društava, te međunarodnih normi i granskih smjernica.

Na početku udžbenika prikazane su osnove opterećenja, čvrstoće sigurnosti i pouzdanosti strojnih elemenata, a potom u odvojenim poglavljima elementi za spajanje, elementi za prijenos snage i gibanja, te elementi cjevovoda do razine koja je primjerena eksploatacijskom inženjeru. Propisi, norme i standardi navedeni u literaturi usmjeravaju korisnika udžbenika gdje treba potražiti podrobnije informacije u slučaju potrebe za njima. Tablice u prilogu osiguravaju podatke koji su dovoljni za provedbu svih proračuna detaljnije opisanih u samom udžbeniku.

Namjera je autora da udžbenik neprekidno održavaju ažurnim u odnosu na najnovije zahtjeve međunarodnih normi i pravila klasifikacijskih društava, te time studentima i brodostrojarskim stručnjacima pruži potreban oslonac u rješavanju svakodnevnih problema na brodovima u službi, preinaci ili u nadzoru njihove izgradnje.

Bilješka o autorima:

Zlatan Kulenović – Rođen je u Banja Luci 1954. godine, gdje je završio osnovnu školu i Gimnaziju. Na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu 1978. godine je diplomirao, 1983. godine magistrirao, a 1987. godine doktorirao u području tehničkih znanosti (strojarstvo - mehanika konstrukcija). Na Univerzitetu u B. Luci 1978. godine izabran je u zvanje asistenta, 1983. godine u zvanje višeg asistenta, a 1988. godine u zvanje docenta. Na Sveučilištu u Splitu 1998. godine izabran je u zvanje docenta, 2001. godine u zvanje izvanrednog profesora, 2004. godine u zvanje redovitog profesora, a 2009. godine u trajno zvanje redovitog profesora. Stalno je zaposlen na Pomorskom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Tijekom rada na više sveučilišta i visokoškolskih institucija (Mašinski fakultet, Tehnološki fakultet, Pomorski fakultet, Sveučilišni odjel za studije mora i pomorstva i dr.), obavljao je mnoge rukovodeće i upravne dužnosti. Bio je osnivač i voditelj novih odjela, zavoda, katedri, studija, laboratorija i kabineta. Uveo je i predavao više od 30 predmeta na dodiplomskim i poslijediplomskim magistarskim i doktorskim studijima, te bio voditelj istih. Bio je mentor velikom broju studenata i voditelj znanstvenih novaka. Vodio je i sudjelovao u 6 znanstvenih i više stručnih projekata, elaborata i ekspertiza za potrebe industrije. Objavio je 130 znanstvenih i više stručnih radova iz područja mehanike konstrukcija. Autor je 25 znanstveno nastavnih djela, među kojima su sveučilišni udžbenici, priručnici i skripta. Bio je pokretač i urednik znanstvenog časopisa, monografije i brošure, te zbornika radova sa znanstvenih skupova. Recenzirao je više studijskih programa i udžbenika, kao i brojne članke za znanstvene časopise i zbornike radova. Član je više domaćih i međunarodnih znanstvenih i strukovnih udruga.

Nenad Vulić – rođen u Splitu 1960. god. Završio splitski MIOC u prvoj generaciji 1979. god. Diplomirao opće strojarstvo na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu 1983. god. Magistrirao na postdiplomskom studiju „Teorija konstrukcija - čvrstoća konstrukcija“ na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu 1989. god. s temom „Numerički proračun linijskih sustava“. Doktorirao na istom fakultetu 1995. god. s temom „Numeričko modeliranje postupka zaustavljanja širenja pukotina“.

Po završetku studija kraće vrijeme radio u Brodosplitu kao inženjer u pogonu Strojomontaže. Potom prelazi u današnji Hrvatski registar brodova (HRB) u Splitu, gdje ostaje 31 godinu na radnim mjestima eksperta i glavnog eksperta za strojarstvo. Voditelj Odjela za strojarstvo i materijale postaje 1994. a 2011. i pomoćnik ravnatelja za istraživanje i razvoj. U HRB se uglavnom bavio brodskim porivnim sustavima i njihovim dijelovima, te proračunima i nadzorom ispitivanja njihovoga statičkog i dinamičkog odziva. Pripremao je tehnička pravila i odobravao tehničku dokumentaciju brodskih strojeva i provodio tipna odobrenja. Ovladao je tehničkim proračunima motora, prijenosnika, vratila i zupčanika, te centracije voda vratila i njegovih vibracija. Sudjelovao je u radu Međunarodnog udruženja klasifikacijskih društava (IACS) i Europskog udruženja klasifikacijskih društava (EurACS R&D).

Usporedo gradi sveučilišnu karijeru kao vanjski suradnik na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu od izbora u zvanje asistenta 1988. do redovitog profesora u trajnom zvanju 2013. god. Izvodio je nastavu iz Nauke o čvrstoći I. i II., Tehničke mehanike, Sustava upravljanja kvalitetom i Elemenata strojeva. Sudjeluje na više znanstveno-istraživačkih projekata fakulteta, u sklopu kojih objavljuje znanstvene i stručne radove redovito povezane s praktičnom primjenom u gospodarstvu.

Na Pomorski fakultet u Splitu prelazi 2015. god. Izvodi nastavu na brodostrojarskim studijima iz Brodskoga porivnog sustava, Modeliranja i simuliranja brodskih sustava, Mehanike pomorskih konstrukcija, te djelomično iz Mehanizama i vibracija, te Brodskih strojnih elemenata. Aktivno surađuje s tvrtkama DIV Brodosplit, Adria Winch Group i ostalim zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Živi s obitelji u Splitu. U slobodno vrijeme nekad je trenirao u Karate klubu Split (postigao crni pojas 1. dan). Danas se bavi rekreativnim plivanjem, kao i omiljenim hobijem: dopunjavanjem i održavanjem vlastite kolekcije kalkulatora.

Ključne riječi: elementi strojeva, elementi konstrukcija, brodski strojevi, konstrukcijski oblik, dimenzije, materijal, pogonsko opterećenje, norme, standardi, propisi

E-mail: Kontakt

 

Naslov: Elementi brodskih strojeva i pomorskih konstrukcija (crno bijeli tisak)
Autori: Zlatan Kulenović, Nenad Vulić
Broj stranica: 260
Nakladnik: Pomorski fakultet u Splitu
Godina izdanja: 2021.
ISBN: 978-953-6655-77-9
Tisak: digitalni tisak knjiga - print na zahtjev

 

Kako naručiti knjigu? Proces online kupovine jednako funkcionira za sve kupce, s jedinom razlikom u tome što što kupci iz inozemstva za područje dostave moraju odabrati "Europa" ili "Ostale zemlje svijeta", a za vrstu plaćanja WSPay (kreditna kartica) ili Virmanom (bankovni transfer).

Molimo kliknite ovdje za detaljni vodič kroz proces narudžbe ili nas kontaktirajte za više informacija.

There are yet no reviews for this product.