OSNOVE FORENZIČNE TOKSIKOLOGIJEOSNOVE FORENZIČNE TOKSIKOLOGIJE
Product Code: WSUD-110002

OSNOVE FORENZIČNE TOKSIKOLOGIJE

160,00 kn
Manufacturer Redak

 

Sažetak:

Kao sveučilišni udžbenik ovo je djelo namijenjeno prije svega studentima, polaznicima preddiplomskih, diplomskih, integriranih, specijalističkih i doktorskih studija, ali i svima onima koji se bave forenzičnom toksikologijom ili su zainteresirani za istraživanja u tom području. Također je namijenjeno sudcima, odvjetnicima i svima ostalima kojima je potrebno znanje, poduka ili razumijevanje vještačenja iz forenzične toksikologije.
S obzirom na multidisciplinarnost tekstovi u knjizi podijeljeni su u dvadeset poglavlja. Obrađeni su osnovni pojmovi u toksikologiji, prikazana je dobra laboratorijska praksa, sudbina otrova u ljudskom organizmu, vrste i zapljena droga, ostali otrovi, vrste uzoraka za analizu. Obrađen je utjecaj sredstava ovisnosti na ljudsko zdravlje s osvrtom na njihov utjecaj na novorođenče. Posebno je dan prikaz testiranja i vještačenja sudionika u prometu. Spomenuta su testiranja na radnome mjestu i zloporaba lijekova u sportu. Na kraju je dan prikaz zakonskih okvira.
Nastojali smo tekst pisati tako da osim udžbenika bude i priručnik. Gdje god je to bilo moguće, iznijeli smo vlastito iskustvo potkrijepljeno primjerima iz prakse.


Uvod u forenzičnu  toksikologiju (Davorka Sutlović)
Dobra laboratorijska praksa (Zdravko Kovačić, Davorka Sutlović i Biserka Riha)
Farmakokinetika i metabolizam (Davorka Sutlović i Irena Žuntar)
Sredstva ovisnosti (Davorka Sutlović)
Kriminalističko istraživanje, zapljena i analiza sredstava ovisnosti (Ljubica Tomašek i Lana Bakulić)
Ostale toksikološki značajne tvari (Marina Nestić, Vesna Horvat i Sanja Mandić)
Otrovi biljaka i životinja (Irena Žuntar i Franjo Plavšić)
Testiranje sudionika u prometu (Ranka Ferček)
Alkohol i droge u prometu – toksikološka vještačenja (Zdravko Kovačić)
Uzimanje uzoraka za toksikološke analize živih osoba (Biserka Riha)
Uzimanje uzoraka za toksikološke analize obduciranih i ekshumiranih leševa (Marija Definis-Gojanović)
Screening metode u forenzičnoj toksikologiji (Jasmina Suton i Zlatka Knezović)
Analiza bioloških uzoraka (Marina Nestić, Vesna Horvat, Davorka Sutlović, Sanja Mandić, Maja Veršić)
Testiranje uzorka dlake (Biserka Riha)
Medicinske komplikacije i patologija zlouporabe droga (Marija Definis-Gojanović)
Zlouporaba lijekova u trudnoći (Marko Vulić, Mirjana Vučinović i Tomislav Strinić)
Zlouporaba lijekova u sportu (Davorka Sutlović)
Testiranje na radnom mjestu (Davorka Sutlović)
Određivanje prisutnosti teških metala u biološkim uzorcima (Angela Stipišić)
Zakonodavstvo i sudski zahtjev (Marin Mrčela)

 

Bilješka o autorici:

Dr. sc. Davorka Sutlović, prof.,  Voditelj je djelatnosti kemije I na Odjelu sudske medicine Zavoda za patologiju, sudsku medicinu i citologiju KBC Split. Radi na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu na Katedri za sudsku medicinu.  Na diplomskom Sveučilišnom studiju forenzike   voditelj je Modula Forenzična kemija i molekularna biologija i voditelj Katedre za forenzičnu kemiju i toksikologiju pri kojoj vodi nekoliko predmeta. Sudjeluje u poslijediplomskoj nastavi na Medicinskom i Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu.
Autorica je više znanstvenih i stručnih radova iz područja forenzične genetike i toksikologije. Članica je nekoliko znanstvenih strukovnih organizacija i stalni sudski vještak na Županijskom sudu Split.


Naslov: OSNOVE FORENZIČNE TOKSIKOLOGIJE
Autor:
Davorka Sutlović
Broj stranica:
522
Nakladnik:
Redak
Godina izdanja:
2011.
ISBN:
978-953-7595-42-5
Tisak:
digitalni tisak knjiga - print na zahtjev

 

Product Length: 0.0000 cm
Product Width: 0.0000 cm
Product Height: 0.0000 cm
Product Weight: 1.0000 kg
Product Packaging: 0.0000
There are yet no reviews for this product.