INSTITUT ZA JAVNE FIN. - Zakon o doprinosimas komentarom (8a)_WEB
Product Code: W-1053

ZAKON O DOPRINOSIMA S KOMENTAROM I PROVEDBENI PROPISI U 2020., Sandra Pezo i Jasna Prepeljanić

Sažetak:

Sustav doprinosa za obvezna osiguranja u Republici Hrvatskoj uređen je Zakonom o doprinosima, a objavljen je u Narodnim novinama, broj 84/08. od 18. srpnja 2008. Odredbama Zakona uređena su sva pitanja vezana uz doprinose kao što su: vrste doprinosa i stope za obračun, obveznik doprinosa, obveznik obračunavanja doprinosa, obveznik plaćanja doprinosa, osnovice za obračun i način njihova utvrđivanja, obveza i način obračunavanja, obveza plaćanja i rokovi za uplatu, obveza izvješćivanja te druga pitanja vezana uz poslove prikupljanja doprinosa. Tijekom godina Zakon je mijenjan u nekoliko navrata, a posljednjim izmjenama (NN 106/18.) ukinut je doprinos za zaštitu zdravlja na radu i doprinos za zapošljavanje, čime se pojednostavljuje sustav obračuna doprinosa za obvezna osiguranja u pogledu administriranja i plaćanja, te povećanje opće stope doprinosa za zdravstveno osiguranje što ima za cilj doprinijeti saniranju financijskih poteškoća u sustavu zdravstva. 

Ovaj priručnik sadrži redakcijski pročišćeni tekst odredbi i komentar svakog pojedinog članka Zakona te pročišćene tekstove osnovnih provedbenih propisa koji su, prema mišljenju autorica, najpotrebniji u svakodnevnom radu. Priručnik je namijenjen poslodavcima, poreznim savjetnicima i knjigovodstvenim servisima, kao i svim fizičkim i pravnim osobama obveznicima doprinosa, a sadrži:

- Zakon o doprinosima s komentarom
- Pravilnik o doprinosima
- Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2020. godinu
- Naredba o mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa za obvezna osiguranja člana posade broda u međunarodnoj plovidbi za 2020. godinu
- Izvadak iz naputaka o načinu uplaćivanja prihoda financiranja drugih javnih potreba u 2020. godini
- Zakon o prikupljanju, obradi, povezivanju, korištenju i razmjeni podataka o primicima i javnim davanjima po osiguranicima
- Pravilnik o načinu obračunavanja i plaćanja te izvješćivanja o prihodu obveznog zdravstvenog osiguranja po osnovi obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti
- Pravilnik o načinu izvješćivanja, obliku i sadržaju te roku podnošenja izvješća o obračunanom dodatnom doprinosu za zdravstveno osiguranje
- Izvadak iz Zakona o mirovinskom osiguranju
- Izvadak iz Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju
- Izvadak iz Pravilnika o porezu na dohodak
- Dodatna pojašnjenja i primjere

Ključne riječi: doprinosi, Hrvatska

E-mail: Kontakt

 

Naslov: Zakon o doprinosima s komentarom i provedbeni propisi u 2020. (8a)
Autor: Sandra Pezo i Jasna Prepeljanić
Broj stranica: 406
Nakladnik: Institut za javne financije, Zagreb
Godina izdanja: 2020.
ISBN: ISSN 1333-073X
Tisak: digitalni tisak knjiga - print na zahtjev

 

Kako naručiti knjigu? Proces online kupovine jednako funkcionira za sve kupce, s jedinom razlikom u tome što što kupci iz inozemstva za područje dostave moraju odabrati "Europa" ili "Ostale zemlje svijeta", a za vrstu plaćanja WSPay (kreditna kartica) ili Virmanom (bankovni transfer).

Molimo kliknite ovdje za detaljni vodič kroz proces narudžbe ili nas kontaktirajte za više informacija.

There are yet no reviews for this product.