FINANCIJSKO RAČUNOVODSTVO II (2011) Jasenka BubićFINANCIJSKO RAČUNOVODSTVO II (2011) Jasenka Bubić
Product Code: WEKM-100002

FINANCIJSKO RAČUNOVODSTVO II (2011) Jasenka Bubić

73,00 kn
Manufacturer Redak

 

Sažetak:

Knjiga «Financijsko računovodstvo II- računovodstveno porezni koncepti» namijenjena je stručnoj javnosti koja se bavi naprednim financijskim računovodstvom i korporacijskim porezom. Djelo je također usmjereno ka visokim učilištima ekonomskih studija na kojima se izučava predmet naprednog financijskog računovodstva i predmeti koji tangiraju koncepte korporacijskog poreza.

Predmetna tematika promatra se kroz pet tematskih cjelina. Prva cjelina definira i obrađuje naknadno mjerenje i metode naknadnog mjerenja dugotrajne materijalne imovine. Drugom cjelinom prezentira se područje svih oblika najmova dugotrajne materijalne imovine.Temeljna određenja početnog i naknadnog vrednovanja imovine Ulaganja u nekretnine (investicijske nekretnine) prezentiraju se u trećoj tematskoj cjelini. Četvrta cjelina obrazlaže računovodstveni obuhvat različitih poslovnih kombinacija te određenja konsolidiranih financijskih izvještaja. Izvještavanje o kapitalu i njegovo očuvanje prema različitim konceptima kapitala izlaže se u petoj tematskoj cjelini.

Bilješka o autorici:
Dr. sc. Jasenka Bubić, u zvanju je višeg predavača na Odsjeku za Računovodstvo i financije Sveučilišta u Splitu, Sveučilišnog studijskog centra za stručne studije. Nositeljica je kolegija na preddiplomskom stručnom studiju i to za Računovodstvo, Financijsko računovodstvo I, Financijsko računovodstvo II i Računovodstvo troškova. Na specijalističkom diplomskom stručnom studiju RIF-a, nositeljica je kolegija Krizni management te kolegija Oporezivanje dobiti na Specijalističkim diplomskom stručnom studiju Management na Ekonomskom fakultetu u Splitu kao vanjski suradnik. Autorica je dvadesetak znanstvenih i stručnih radova iz područja računovodstva, menadžmenta i poreza. Članica je nekoliko stručnih asocijacija.

Naslov: Financijsko računovodstvo II
Autor: Jasenka Bubić
Broj stranica: 72
Nakladnik: Redak
Godina izdanja: 2011.
ISBN: 978-953-7595-32-6
Tisak: digitalni tisak knjiga - print na zahtjev

Product Length: 0.0000 cm
Product Width: 0.0000 cm
Product Height: 0.0000 cm
Product Weight: 1.0000 kg
Product Packaging: 0.0000
There are yet no reviews for this product.