Zakon o porezu na dobit s komentarom i provedbeni propisi (10b) WEB
Product Code: W-0961

ZAKON O POREZU NA DOBIT S KOMENTAROM I PROVEDBENI PROPISI (10b), Grupa autora

Sažetak:

Oporezivanje dobiti temeljno je uređeno Zakonom o porezu na dobit (NN 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13, 143/14, 50/16, 115/16 i 106/18) koji pretpostavlja i mogućnost korištenja poreznih olakšica. Međutim, sustav poreznih olakšica u obliku državnih potpora i potpora male vrijednosti uređen je posebnim propisima. Stoga ovaj priručnik, osim Zakona o porezu na dobit s komentarom, donosi i navedene posebne propise.


Od 1. siječnja 2005. Zakon je mijenjan u nekoliko navrata, međutim osnovni koncept utvrđivanja porezne osnovice polazeći od razlike između prihoda i rashoda utvrđenih prema računovodstvenim propisima ostao je isti.


Promjene Zakona mogu se podijeliti na tri razdoblja:
1) od 1. siječnja 2005., kada se počeo primjenjivati, do pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji;
2) razdoblje nakon pristupanja RH EU-u do početka porezne reforme 2016.;
3) provođenje porezne reforme nakon 2016.


Sadržani posebni propisi:
- Pravilnik o porezu na dobit
- Pravilnik o postupku sklapanja prethodnog sporazuma o transfernim cijenama
- Pravilnik o načinu ostvarivanja porezne olakšice za obavljanje djelatnosti na području Grada Vukovara i na potpomognutim područjima
- Odluku o objavi kamatne stope na zajmove između povezanih osoba
- Zakon o poticanju ulaganja
- Uredbu o poticanju ulaganja
- Zakon o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu
- Pravilnik o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte
- Izvadak iz Pomorskog zakonika
- Pravilnik o postupku i načinu korištenja prava na porez po tonaži broda
- EU-ov popis nekooperativnih jurisdikcija za porezne svrhe (2019/C 210/05)
- Uredbu Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore
- Uredbu komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru Uredbu komisije (EU) br. 717/2014 od 27. lipnja 2014. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore u sektoru ribarstva i akvakulture.

Ključne riječi: porez na dobit, Hrvatska

E-mail: Kontakt

 

Naslov: Zakon o porezu na dobit s komentarom i provedbeni propisi (10b)
Autor: Boris Dominić, Anita Grebenar, Marijana Herceg
Broj stranica: 416
Nakladnik: Institut za javne financije, Zagreb
Godina izdanja: 2019 .
ISBN: ISSN 1333-073X
Tisak: digitalni tisak knjiga - print na zahtjev

 


Kako naručiti knjigu? Proces online kupovine jednako funkcionira za sve kupce, s jedinom razlikom u tome što što kupci iz inozemstva za područje dostave moraju odabrati "Europa" ili "Ostale zemlje svijeta", a za vrstu plaćanja WSPay (kreditna kartica) ili Virmanom (bankovni transfer).

There are yet no reviews for this product.