UPRAVLJANJE KVALITETOM U HOTELIJERSTVU - HRVATSKA I SVIJETUPRAVLJANJE KVALITETOM U HOTELIJERSTVU - HRVATSKA I SVIJET
Product Code: WEKM-140013

UPRAVLJANJE KVALITETOM U HOTELIJERSTVU - HRVATSKA I SVIJET

160,00 kn
Manufacturer Redak


Sažetak:

U knjizi „Upravljanje kvalitetom u hotelijerstvu- Hrvatska i svijet“, autorica dr. sc. Marija Dragičević ukazuje na specifičnosti, „alate“ i strategije koje se mogu primjeniti u sustavu kontinuiranog unapređenja kvalitete hotelskih procesa. Autorica pri tome posebno razmatra i analizira menadžerske sustave upravljanja prema ISO standardima, odnosno sustav upravljanja kvalitetom prema standardu ISO 9001, sustav upravljanja okolišem prema standardu ISO 14001 te sustav upravljanja sigurnošću prehrane prema standardu ISO 22000.

Bilješka o autorici:

Doc. dr. sc. Marija Dragičević rođena je 9. 01. 1969. u Vignju na poluotoku Pelješcu. Osnovnu i srednju školu završila je u Korčuli. Ekonomski fakultet, smjer vanjska trgovina, na Fakultetu za turizam i vanjsku trgovinu u Dubrovniku završila je 1992. godine. Magistrirala je 2002. godine obranom znanstvenog magistarskog rada pod naslovom “Planiranje prodaje u hotelskim poduzećima primjenom metode analitičkog hijerarhijskog procesa“. Doktorsku disertaciju na temu “Utjecaj implementacije sustava kvalitete na poslovanje hotelskih poduzeća u Republici Hrvatskoj“ obranila je 2010. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilista u Zagrebu. Na Odjelu za ekonomiju i poslovnu ekonomiju, Sveučilište u Dubrovniku, nositelj je kolegija „Marketing usluga”, „Poslovna ekonomija u međunarodnom okruženju”, „Marketinški kanali”, „Upravljanje kvalitetom” i „Upravljanje kvalitetom procesa i audit u hotelijerstvu“ te kolegija „Marketing Services” i „ Marketing Channels”. Do sada je objavila oko 40 znanstvenih i stručnih te konferencijskih radova.

Ključne riječi: Upravljanje kvalitetom, ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, hotelijerstvo, Hrvatska, Svijet

Naslov: Upravljanje kvalitetom u hotelijerstvu - Hrvatska i svijet
Autor: Marija Dragičević
Broj stranica: 204
Nakladnik: REDAK
Godina izdanja: 2014.
ISBN: 978-953-336-175-8
Tisak: digitalni tisak knjiga - print na zahtjev

Product Length: 0.0000 in
Product Width: 0.0000 in
Product Height: 0.0000 in
Product Weight: 0.0000 lb
Product Packaging: 0.0000
There are yet no reviews for this product.