Ruža Rukavina Majstorović

U Rijeci 23.11.2016.

Dragom cijelom timu, zahvaljujem se na ljubaznosti, otvorenosti i poslovnoj korektnosti. 

Od prvog kontakta s Nikolinom Jelić pa do realizacije knjiga, poslovi su tekli lagano i sa puno razumjevanja. 

Sretna sam što takav način rada postoji u Hrvatskoj.

Za nakladnik „REDAK“, sam čula prvi put i sve najbolje u Sveučilišnoj knjžnici Rijeka.

Ruža Rukavina Majstorović autorica je knjige Duboke spoznaje 1. i 2.