prof. dr. sc. Mirko Štifanić

U Rijeci 4. 6. 2014. 

Tražio sam izdavača moje knjige koji će biti brz, efikasan, pošten i financijski dostupan. Slučajno sam na internetu našao Redak iz Splita. Pogledao sam čime se bave i neka njihova izdanja. To me potaknulo da stupim u komunikaciju s tim izdavačem. Nakon obavljena posla iskreno mogu reći da sam zadovoljan sa Redkom, odnosno sa svime: suradnjom, komunikacijom, brzinom, kvalitetom i cijenom.

prof.dr.sc. Mirko Štifanić je autor knjige Demokratski diktatori.