Marija Juračić

U Splitu 25. 3. 2015.

Kada sam prije nekoliko godina otvorila internetski portal za objavu poezije Očaravanje, mislila sam da poezija pripada srcu, a izdavaštvo trgovini. Kako sam se samo prevarila!

Danas mogu reći da sam u izdavačkoj kući REDAK našla suradnike visoke poslovne etike, stručne ljude koji svoj posao obavljaju brzo, stručno i transparentno.

Kada sam im poslala prvi mail, nisam mnogo očekivala. Iznenadio me poziv gospođe Nikoline Jelić, njezina neposrednost, ljudska toplina i poslovna efikasnost. 

U tri godine suradnje članovi portala Očaravanje objavili su u ediciji te izdavačke kuće dvadesetak knjiga i uvijek su bili zadovoljni rezultatom suradnje autora i izdavača. Nisam očarana samo poezijom, očarana sam i načinom na koji REDAK vodi svoj posao.

Mislim da me sama sreća vodila k njihovim internetskim stranicama. 

Naša se suradnja odvija na temelju obostranog potpunog povjerenja i čistih računa jer i REDAK i autori žele stvoriti dobru, grafički i ilustrativno lijepo uređenu knjigu, onu koja može trajati pokoljenjima.

Marija Juračić autorica je deset knjiga u izdanju Webknjižare.