IZJF-zakon_o_porezu_na_promet_nekretninama_web_naslovnica
Product Code: W-0658

ZAKON O POREZU NA PROMET NEKRETNINAMA S KOMENTAROM

150,00 kn


Sažetak: 

Novi Zakon o porezu na promet nekretnina, koji zadržava isti naziv kao i stari Zakon, objavljen je u Narodnim novinama br. 115/16, a stupio je na snagu 1. siječnja 2017. Stupanjem na snagu novog Zakona, stari Zakon, koji je stupio na snagu 12. srpnja 1997. i koji je od tada doživio pet izmjena i dopuna, prestao je važiti. Novi Zakon u bitnome ne mijenja svoju suštinu a to je da se oporezuje svako stjecanje vlasništva nekretnine u Republici Hrvatskoj bez obzira stječe li se vlasništvo nekretnine uz naplatu ili bez naplate i bez obzira na to kako su stranke nazvale ugovor ili drugi pravni posao, već je njegov cilj, u skladu s ciljevima porezne reforme, pojednostaviti proceduru prijave prometa nekretnina a donošenje rješenja svesti na slučajeve kada se utvrđuje porez. Time se stjecatelje nekretnina rasterećuje dosadašnjih obveza, a administracija se preusmjerava na poslove značajnijeg financijskog učinka.

Osim navedenih promjena, novi Zakon smanjuje stopu poreza, ukida oslobođenje za kupnju prve nekretnine kojom građanin rješava vlastito stambeno pitanje te produžuje rok za obnovu postupka kod sporazumnog raskida ugovora.

Uz tekst Zakona priložen je i tekst Pravilnika o obrascu Prijave prometa nekretnina i Evidenciji prometa nekretnina (NN 1/17) kojim je propisan oblik i sadržaj obrasca Prijave prometa nekretnina te način njegova podnošenja, kao i uspostava i održavanje Evidencije prometa nekretnina i način korištenja podataka iz Evidencije prometa nekretnina.

Uz pojedine članke zakonskog teksta dan je odgovarajući komentar s navedenim primjerima iz prakse upravnih sudova, odnosno aktualno mišljenje Porezne uprave, Središnjeg ureda. Tekstu Zakona priloženi su i izvodi iz drugih propisa koji ima poveznicu s ovim Zakonom, ali i tekstovi Zakona koji sadrže odredbe o oslobođenjima od plaćanja poreza na promet nekretnina, izdane upute, kao i aktualna mišljenja Središnjeg ureda.

Tekst Zakona o porezu na promet nekretnina s komentarom zasigurno će koristiti poreznim obveznicima pravnim i fizičkim osobama, agencijama za pravni promet i posredovanje nekretninama te službenicima u Poreznoj upravi nadležnoj za utvrđivanje poreza na promet nekretnina.

Ključne riječi: porez na promet nekretnina 

E-mail: Martina Fabris

Naslov: Zakon o porezu na promet nekretninama s komentarom
Autor: Nikolina Pratzer, Renata Kalčić
Broj stranica: 374
Nakladnik: Institut za javne financije, Zagreb
Godina izdanja: 2017.
ISBN: ISSN 1333-073X
Tisak: digitalni tisak knjiga - print na zahtjev 


Kako naručiti knjigu? Proces online kupovine jednako funkcionira za sve kupce, s jedinom razlikom u tome što što kupci iz inozemstva za područje dostave moraju odabrati "Europa" ili "Ostale zemlje svijeta", a za vrstu plaćanja WSPay (kreditna kartica) ili Virmanom (bankovni transfer).

Molimo kliknite ovdje za detaljni vodič kroz proces narudžbe ili nas kontaktirajte za više informacija.

There are yet no reviews for this product.