dr. Stjepan Lapenda


U Splitu 26. 3. 2015.

Nisam dugo razmišljao: Osvrnuti se na moju suradnju s RETKOM opširno ili lapidarno? 

Odlučih se na ovo posljednje. I to s razlogom. 

Većina bi rekla

Of cause, a ja ću radije - 

Pour cause et avec raison!

 

Slučajno sam "nabasao" na Redak... i hvala Nebesima! 

Vjerujem da će mi i iduća knjiga biti tiskana u Retku. 

Zašto? 

Tu je već od prvoga dana debelo

zasjela civilizirana Europa.

Dr. Stjepan Lapenda
Professeur emerite des universites
Officier dans l'Ordes des Palme academiques
de la Republique Francaise