doc. dr. sc. Ivo Domijan Arneri

U Dubrovniku 8. 7. 2014.

Za nakladničku kuću "Redak" sam saznao od svog prijatelja i kolege prof.dr.sc. T. Lukovića. Nakon dva telefonska razgovora sa kućom "Redak" uvjerio sam se da mi baš to treba. Naime, budući da je knjiga koju sam napisao i želio izdati usko specijalizirana pa joj je kao takvoj i tržište u Hrvatskoj prilično malo, trebao sam nekoga tko će je moći izdati u manjoj nakladi i uz pristupačne troškove tiskanja. Pokazalo se da je takav fleksibilan tip nakladnika upravo "Redak". Stekao sam dojam da se s njima sve mogu dogovoriti. I zaista tako je i bilo. Od prvog kontakta, preko ponude u različitim varijantama, pa do izlaska moje knjige, pokazali su se izuzetno profesionalnima, više nego korektnim, vrlo fleksibilnim i efikasnim. Na koncu, ne samo da sam zadovoljan suradnjom, nego i kvalitetom tiska i opreme moje knjige.

Doc.dr.sc. Ivo Domijan-Arneri autor je knjige Poslovanje u morskom brodarstvu.