Bruno Blažević

U Parizu 12.12.2018.

Ako se može izdvojiti barem jedan izuzetno važan artefakt ljudske povijesti zaslužan što smo se odmaknuli od trogloditskog načina života prema civilizaciji, onda je to zasigurno knjiga. Knjiga je od samih početka svjedok prošlog vremena, ali ne samo šturih činjenica i opservacija o svijetu do kojih su naši preci došli. Ona je također i vjeran zapis njihovih osjećaja, promišljanja, granica mašte i zbilje te kolekcija svih savjeta i upozorenja za nas buduće naraštaje.

Nažalost, danas sve više bezglavo jurimo prema postliterarnom svijetu, gdje se knjiga kao medij stavlja u sekundarni plan u odnosu na efemerne i uglavnom isprazne audiovizualne medije kao što su televizija ili Internet. Takvo stanje rezultira dvostrukom krizom - autora i izdavača, dok se samo težište prebacuje s knjige kao sredstva međugeneracijske komunikacije prema knjizi kao tek pukom marketinškom sredstvu uvećavanja prodaje. U takvim uvjetima mladi neafirmirani autori i oni koji ulažu dragocjeno vrijeme i trud u pisanje nečega s relativno niskom mogućnošću ekonomske isplativosti, često su od samog početka osuđeni na propast.

Upravo tu nastupa REDAK, kao tračak nade za sve knjigoljupce. Tiskanje na zahtjev je inovativan pristup koji ne zahtjeva žrtvovanje autorove slobode i kreativnosti uime povećanja prihoda ili opravdanog financijskog ulaganja, dok istovremeno nimalo ne zaostaje u nagrađivanju kvalitete. REDAK je upravo pozitivan primjer pravovremene prilagodbe tržištu te primjer stručnog, organiziranog, efikasnog i uzornog poslovanja, naročito kada dolazi u pitanje odnos s autorima. Ako ostanu dosljedni svojim poslovnim idealima i na razini kvalitete usluge koju pružaju, ne vidim razlog zašto ne bi dogurali do samog vrha izdavaštva u Hrvatskoj ili čak i šire. Za svaku pohvalu i preporuku.

Bruno Blažević autor je knjige Kritika religije – demistifikacija praznovjerja.