Znanstveno stručne publikacije

Rezultati 51 - 52 od 52
Institut za javne financije -Zakon o porezu na dohodak s komentarom (9a) WEB2020
250,00 kn
ZAKON O POREZU NA DOHODAK S KOMENTAROM (9A), Sandra Pezo i Gordana Lončar

Sažetak: Porez na dohodak predstavlja jedan od najznačajnijih poreznih oblika svakog...

1123_210428_Priručnik_za_utvrđivanje_porezne_rezidentnosti_(12e)_naslovnica_WEB
150,00 kn
PRIRUČNIK ZA UTVRĐIVANJE POREZNE REZIDENTNOSTI (12E), Grupa autora

Sažetak: Primjena ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja od značajne je važnosti...