FINANCIJSKO POSLOVANJE, Ivan VujevićFINANCIJSKO POSLOVANJE, Ivan Vujević
Oznaka: WEKM-140010

FINANCIJSKO POSLOVANJE, Ivan Vujević

90,00 kn
Nakladnik: Redak


Sažetak:

Knjiga "Financijsko poslovanje" nastala je kao nadogradnja na autorov višegodišnji znanstvenoistraživački i nastavni rad iz ovog područja ekonomske znanosti. Cilj pisanja je da što jednostavnije i za širu javnost shvatljivije oslika problematiku ovog financijskog i ekonomskog područja.

Knjiga je prije svega namijenjena studentima ekonomskih fakulteta i drugih visokih škola na kojima se izučava ekonomsko-financijska problematika poslovanja poduzeća jer je važno poznavanje ovog područja ekonomske znanosti u praksi budući da je financijsko stanje osnova za donošenje menadžerskih odluka.

U donošenju menadžerskih odluka javlja se financijska politika poduzeća kao polazna aktivnost financijskog upravljanja poduzećem kao osnova za usmjeravanje i djelovanje financijske funkcije i iz nje drugih financijskih odnosa koji iz tog djelovanja proistječu, a koji se odnose na poslovanje poduzeća. Financijska politika se odnosi na stvaralačko odlučivanje o osnovnim financijskim ciljevima poduzeća i izbor odgovarajućih strategija i struktura za njihovo ostvarenje.

Financijska politika se konkretizira financijskim planiranjem, organiziranjem rada financijske funkcije, motiviranjem i koordiniranjem, a realizira se, u pravilu, tekućim odlučivanjem. Osnovni zadatak financijske politike odnosi se na osiguravanje nesmetanog djelovanja poduzeća na tržištu, sposobnosti očuvanja i povećavanja njegove imovine sa održavanjem odgovarajućeg stupnja likvidnosti.

Financijsko poslovanje ostvaruje se djelovanjem financijske funkcije u organiziranom pribavljanju financijskih sredstava i nastojanju da se racionalno transformiraju u poslovnim procesima, kako bi se ostvarili financijski ciljevi, osobito u očuvanju i povećanju imovine poduzeća, kao i njegove platežne sposobnost za vraćanje financijskih sredstava izvorima. To je, u stvari, realizacija ciljeva financijske politike, sve u cilju stvaranja i održavanja optimalne strukture sredstava i izvora, što se uobičajeno postiže racionalnim financiranjem Sadržaj knjige je usklađen s postojećim nastavnim planom i programom kolegija Financijsko poslovanje. Matematičko-grafički instrumentarij je upotrebljen u onoj mjeri da ne zamagljuje predstavljene probleme, već da ih bistri.

- Iz predgovora

Bilješka o autoru/autorici: 

IVAN VUJEVIĆ rođen je 1939. godine u Podbablju kod Imotskog. Diplomirao je 1964. na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, magistrirao 1968. u Zagrebu, a doktorirao 1977. u Rijeci. Dvadesetak godina radio je na rukovodećim radnim mjestima u ugostiteljsko-turističkim poduzećima. Dugogodišnji je profesor na Ekonomskom fakultetu u Splitu i Mostaru. Sada je angažiran u svojstvu profesora Visoke škole za inspekcijski i kadrovski menadžment u Splitu. Objavio je oko stotinu znanstvenih i stručnih radova i oko 50 (pedeset knjiga) iz različitih područja, kao: (A) Enciklopedije i leksikoni: Enciklopedija života 1., 2. i 3. (Split, 2007.), Ekonomski leksikon (2007.), (B) Ekonomska znanost: 1. Integracije u ugostiteljskohotelskoj privredi (Čakovec, 1981.), 2. Gostiteljstvo i turizam, načela razvitka i praksa ( Split, 1997.), 3. Hrvatska stvarnost (1990.-2000.) (Omiš, 2000.), 4. Financijska analiza (Split, 2003.), 5. Revizija (Split, 2003.), 6. Poduzetništvo (Split, 2004.), 7. Ekonomski koncept potrošnje, štednje i duga (Split, 2004.), 8. Financijska analiza u teoriji i praksi ( Split, 2005.), 9. Revizija u teoriji i praksi ( Split, 2005.), 10.Poimanje života i izbor slobodne volje u ponašanju potrošača (Split, 2005.), 11.Osnove poslovne analize (Split, 2008.), 12.Analiza financijskih izvještaja (Split, 2009.) i 13. Financijsko izvješćivanje i revizije (Split, 2010.), Računovodstvo i revizija (Split,2013.) i Analiza poslovanja poduzeća (Split, 2013.) C) Hrvatska stvarnost (hrvatska povijest): 1. Hrvatska stvarnost (1835.-1939.) ( Split, 2008.), 2. Hrvatska stvarnost (1939.-2005.) (Split, 2006.), 3. Svjedočenje vremena, Bruno Bušić mučenik i vizionar (Split, 2009.), 4. Franjo Tuđman (1990. - 1999.) ( Split, 2011.) i 5. Stjepan Mesić (2000. - 2010.) (Imotski, 2011.), (D) Antika: 1. Duh antike ( Omiš, 2002.), 2. Antički nauk i latinske mudrosti ( Split, 2003.), 3. Homerova mapa Trojanskog rata i njena aplikacija ( Split, 2004.) i 4. U spoznaji sebe (Split, 2011.), (E) Životna stvarnost: 1. Duh ljubavi ( Split, 1998.), 2. Životna stvarnost ( Split, 2003.), 3. O prijateljstvu (Split, 2003.), 4. O sreći i nesreći (Split, 2004.), 5. Osmijeh, smijeh, plač i suze ( Split, 2004.), 6. Zdravlje i medicina kroz povijest ( Omiš, 2004.), 7. O braku i obitelji ( Omiš, 2004.), 8. O ljubavi, (Split, 2004.), 9. Pravo i Pravda ( Split, 2004.), 10. O umu, duhu i duši ( Split, 2004.), 11. Smrt i Uskrsnuće (Split, 2004.), 12. Vjere, religije i grijesi ( Split, 2004.), 13. Povijest postanka svijeta i čovjeka ( Split, 2005.), 14. Rat i mir, moć politike i globalizacija (Split, 2005.), Probuđena sjećanja traganja za smislom (Split, 2012.), (F) Etnologija: 1. Graditeljska baština ( Split, 2008.) i (G) Zbirke poezije: 1. Hrvatska u srcu sina (Imotski, 1997.) i 2. Zov Domovine (Omiš, 1999.)

Naslov: Financijsko poslovanje
Autor: Ivan Vujević
Broj stranica: 108
Nakladnik: REDAK
Godina izdanja: 2013.
ISBN: 978-953-336-113-0
Tisak: digitalni tisak knjiga - print na zahtjev

Dužina proizvoda : 0.0000 in
Širina proizvoda: 0.0000 in
Visina proizvoda: 0.0000 in
Težina proizvoda: 0.0000 lb
Pakiranje proizvoda: 0.0000
Trenutno nema recenzija za ovaj proizvod.