DIZAJN KAO ŽIVOTNI KONTEKSTDIZAJN KAO ŽIVOTNI KONTEKST
Oznaka: WDMT-120004

DIZAJN KAO ŽIVOTNI KONTEKST

120,00 kn
Nakladnik: Redak

Sažetak:


Empirijska studija Dizajn kao životni kontekst objavljuje se kao knjiga br. 16 u biblioteci Istraživačke studije, kod splitskoga izdavača Redak d.o.o. Riječ je o interdisciplinarnoj studiji čije su autorice sociologinje Anči Leburić i Jasmina Bajić, te arhitektica Ivana Šverko. Određujući dizajn kao društveni fenomen, autorice nastoje dimenzionirati njegove funkcije i razne aspekte društvenosti. Kako je riječ o afirmiranom interdisciplinarnom predmetu istraživanja (dizajnu), u studiji ga autorice smještaju u različite i specifične društvene kontekste: u svakodnevni život, u potrošačko društvo, u ekološko okružje, te ga istraživački artikuliraju u interakcijama s fenomenom identiteta, locirajući ga definitivno u cjelinu društvene stratifikacije.

Obavljeno je empirijsko istraživanje, u kojem se kontekstualizirao dizajn u životna i kulturološka područja rada, djelovanja i življenja ispitanika. Tako autorice potvrđuju da upra¬vo dizajn kao fenomen, konstruira društvenu stvarnost. Istovremeno one lamentiraju o ispreplitanju niza društvenih procesa u kojima se dizajniraju životi pojedinaca, grupa, kolektiva, zajednica i niz drugih društvenih tvorbi i kategorija. Naime, riječ je o društvenim konstrukcijama životne stvarnosti, u kojima dizajn zauzima značajnu ulogu, posredujući u kreiranju životnih stilova, ukusa, komunikacijskih karakteristika, interakcijskih obilježja, mnogih kulturoloških specifičnosti, umjetničkih izraza itd.

Anketno istraživanje realizirano je 2011. godine u Splitu i Zagrebu, koji su veći hrvatski gradovi i sveučilišni centri. Upra¬vo u njima dizajn se fokusira u raznim nastavnim predmetima i na nekoliko visoko-školskih obrazovnih studija. Ispitivani su mladi, njihove percepcije dizajna, u kontekstu turbulentnog društva u kojemu žive.

Istraživačice su dizajn kao istraživački predmet interaktivno vezivale uz životni kontekst mladih, upravo zato što bi dizajn trebao služiti napretku, boljitku življenja i razvitku svijeta koji mlade okružuje. Dizajn je svakako okvir unutar kojega bi mladi mogli stvarati svoju budućnost. Upravo dizajn pretpostavlja kolektivnu kvalitetu društvenosti, odnosno društvenoga života i ponašanja mladih.

Bilješka o urednici:

ANČI LEBURIĆ, redovna je profesorica na katedri sociološke metodologije, Odsjeka za sociologiju Filozofskog fakulteta u Splitu. Objavljuje znanstvene radove iz metodologije društvenih i humanističkih istraživanja, te empirijske studije iz posebnih sociologija. Nositeljica je kolegija na preddiplomskim, diplomskim i doktorskim studijima u zemlji i inozemstvu. Urednica je nekoliko biblioteka u kojima se objavljuju metodološke i sociološke studije. Vodi i sudjeluje u međunarodnim projektima u kojima se istražuju razvojne, kulturološke, medijske, socijalno-ekološke, urbane i dr. teme.
Članica je nekoliko stručnih asocijacija, te predsjednica Splitske podružnice Hrvatskoga sociološkog društva od 2006 god.

Ključne riječi: Dizajn, sociologija, arhitektura, empirijsko istraživanje

Link: www.ancileburic.com
E-mail:Anči Leburić

Naslov: Dizajn kao životni kontekst
Autor: Anči Leburić; Jasmina Bajić; Ivana Šverko
Broj stranica: 128
Nakladnik: REDAK
Godina izdanja: 2012.
ISBN: 978-953-336-011-9
Tisak: digitalni tisak knjiga - print na zahtjev
Dužina proizvoda : 0.0000 cm
Širina proizvoda: 0.0000 cm
Visina proizvoda: 0.0000 cm
Težina proizvoda: 0.0000 kg
Pakiranje proizvoda: 0.0000
Trenutno nema recenzija za ovaj proizvod.