KULTURNI TURIZAM NA SPLITSKI NAČIN (2010)KULTURNI TURIZAM NA SPLITSKI NAČIN (2010)
Product Code: WSOC-100010

KULTURNI TURIZAM NA SPLITSKI NAČIN (2010)

130,00 kn
Manufacturer Redak

 

Sažetak:
U empirijskoj studiji pod naslovom „Kulturni turizam na splitski način“ autorice Anči Leburić, Maja Dadić i Ana Stipčić izlažu rezultate empirijskog sociološkog istraživanja kulturnog turizma grada Splita, realiziranog tijekom 2007. i 2008. godine.
Turizam danas mnogi shvaćaju kao sociokulturnu pojavu i kao najbrže rastuću industriju novoga doba.
Neki stručnjaci vide kroz turističko–gospodarsku valorizaciju kulturne baštine promociju ukupnog turizma i njegovu veću učinkovitost na svjetskom tržištu. To dovodi i do razvijenijeg lokalnog i regionalnog turizma u čijoj ponudi se nalazi baština.
Ističući društvenu važnost kulturnog turizma, autorice su koristeći tzv. mješovitu metodološku strategiju (mix strategy) u kojoj su kombinirale ankete i intervjue, ispitale 1.000 turista i 22 turistička stručnjaka.
Iz podataka dobivenih anketiranjem turista, zaključuju da su turisti koji posjećuju kulturne znamenitosti mladi i pretežno visoko obrazovani ljudi. Putuju uglavnom dva do tri puta godišnje i to najradije u paru, s prijateljima i obitelji, te najčešće bez djece. Na putovanje idu uglavnom vlastitim automobilom i javnim prijevozom, a odsjedaju u privatnom smještaju
Kulturna motivacija ispitanih turista je uglavnom primarna ili sekundarna, a interes za kulturu im je nespecifičan, odnosno zanima ih šire područje kulture. Uglavnom posjećuju samo najistaknutije kulturne znamenitosti, te ih najčešće zanima spomenička baština, a vrlo malo muzeji, galerije i kazališta. Najposjećenije su kulturne znamenitosti one koje se nalaze unutar zidina Dioklecijanove palače, a one koje su udaljene od gradske jezgre su slabije posjećene. Turisti se u Splitu zadržavaju uglavnom jedan dan što potvrđuje činjenicu da je on još uvijek tranzitni grad.
Analizirajući intervjue s turističkim stručnjacima potvrđeni su rezultati dobiveni anketiranjem turista o lošoj posjećenosti muzeja i galerija, a o dobroj posjećenosti spomenika i građevina koje se nalaze unutar zidina Dioklecijanove palače. Utvrđeno je da postoje ulaganja u kulturni sektor grada, ali da stručnjaci smatraju kako treba ulagati još više. Turistima je važna cijena koju plaćaju za ulaznicu određene kulturne znamenitosti, te u zamjenu za nju traže kvalitetno iskustvo.
Kulturna ponuda treba turistima pružiti određeni doživljaj i oni bi trebali biti zadovoljni posjetom. Upravo je zbog toga potrebno poraditi na marketingu kulturnih znamenitosti i na njihovoj prezentaciji i interpretaciji. Građani kulturne destinacije trebaju biti srdačni i gostoljubivi kako bi gosti bili zadovoljni posjetom i ponovo posjetili grad. Potrebno je poboljšati službe za čistoću grada kao i za kontrolu ilegalnih iznajmljivača, jer to sveukupno utječe na doživljaj turista i mogućnost ponovog posjeta.
Autorice zaključuju prema dobivenim podacima kako Split još uvijek ne koristi u potpunosti potencijal zbog kojeg privlače turiste u najvećem broju. Upravo zbog toga autorice podupiru ideje istraživačkih projekata u međunarodnim okvirima unutar kojih bi se afirmirala i intenzivnije razvijala još i kulturna suradnja.
Razvoj kulturnog turizma je taj koji omogućuje aktiviranje tradicionalne i suvremene kulturne baštine. U tom smjeru bi se trebao kretati i razvoj splitskog turizma budući da je Split jedan od kulturnih centara Dalmacije i “biser svjetske kulturne baštine”.


Bilješka o autoricama:
Anči Leburić, redovna je profesorica na katedri sociološke metodologije, Odsjeka za sociologiju Filozofskog fakulteta u Splitu. Objavljuje znanstvene radove iz metodologije društvenih i humanističkih istraživanja, te empirijske studije iz posebnih sociologija. Nositeljica je kolegija na preddiplomskim, diplomskim i doktorskim studijima u zemlji i inozemstvu. Urednica je nekoliko biblioteka u kojima se objavljuju metodološke i sociološke studije. Vodi i sudjeluje u međunarodnim projektima u kojima se istražuju razvojne, kulturološke, medijske, socijalno-ekološke, urbane i dr. teme.
Članica je nekoliko stručnih asocijacija, te predsjednica Splitske podružnice Hrvatskoga sociološkog društva od 2006 god.

e-mail: Anči Leburić
web: www.ancileburic.com

Maja Dadić, rođena 1983. u Splitu, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zadru 2007. godine na Odsjeku za sociologiju i pedagogiju. Dobitnica je Rektorove nagrade i Top stipendije 2006.
Surađivala je u sociološkim projektima i istraživanjima, kao anketarka i intervjuerka. Članica je Hrvatskog sociološkog društva.

e-mail: Maja Dadić

Ana Stipčić, rođena 1988. godine u Trogiru, gdje je završila osnovnu školu i opću gimnaziju. Studentica je diplomskog studija jednopredmetne sociologije, istraživačkog usmjerenja na Filozo¬fskom fakultetu Sveučilišta u Splitu.
Surađivala je kao anketarka ili intervjuerka u sociološkim istraživanjima Jezik u medijima (2006./2007.), Školovanje i društvena pokretljivost (2007.), Društveno ponašanje mladih (2007./2008.) i Socijalne potrebe splitskih obitelji (2008.) na području grada Splita.
Članica je Hrvatskog sociološkog društva.

e-mail: Ana Stipčić


Naslov: KULTURNI TURIZAM NA SPLITSKI NAČIN
Autor: Anči Leburić, Maja Dadić, Ana Stipčić
Broj stranica: 226
Nakladnik: Redak
Godina izdanja: 2010
ISBN: 987-953-7595-11-1
Tisak: digitalni tisak knjiga - print na zahtjev


Product Length: 0.0000 cm
Product Width: 0.0000 cm
Product Height: 0.0000 cm
Product Weight: 1.0000 kg
Product Packaging: 0.0000
There are yet no reviews for this product.