PRODAJNA POLITIKA HOTELSKIH PODUZEĆA, Marija DragičevićPRODAJNA POLITIKA HOTELSKIH PODUZEĆA, Marija Dragičević
Product Code: WEKM-140012

PRODAJNA POLITIKA HOTELSKIH PODUZEĆA, Marija Dragičević

15,93 €
Manufacturer Redak


Sažetak:

Knjiga „Prodajna politika hotelskih poduzeća“ bavi se problemom optimalnog izbora ciljeva poslovne politike hotelskih poduzeća, s posebnim fokusom na prodaju hotelskog proizvoda. Posebna karakteristika i specifičnost knjige „Prodajna politika hotelskih poduzeća“ je primjena kvantitativnih metoda u procesu racionalnog donošenja poslovnih odluka.

Bilješka o autorici:

Doc. dr. sc. Marija Dragičević rođena je 9. 01. 1969. u Vignju na poluotoku Pelješcu. Magistrirala je 2002. godine obranom znanstvenog magistarskog rada pod naslovom “Planiranje prodaje u hotelskim poduzećima primjenom metode analitičkog hijerarhijskog procesa“. Doktorsku disertaciju na temu “Utjecaj implementacije sustava kvalitete na poslovanje hotelskih poduzeća u Republici Hrvatskoj“ obranila je 2010. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilista u Zagrebu. Na Odjelu za ekonomiju i poslovnu ekonomiju, Sveučilišta u Dubrovniku zaposlena je od 2005. godine. Nositelj je kolegija „Marketing usluga”, „Poslovna ekonomija”, „Marketinški kanali”, „Upravljanje kvalitetom”. Do sada je objavila preko 30 znanstvenih i stručnih te konferencijskih radova iz područja turizma, marketinga i upravljanja kvalitetom.

Ključne riječi:
Prodajna politika, planiranje, hotelijerstvo

Naslov: Prodajna politika hotelskih poduzeća
Autor: Marija Dragičević
Broj stranica: 132
Nakladnik: REDAK
Godina izdanja: 2014.
ISBN: 978-953-336-160-4
Tisak: digitalni tisak knjiga - print na zahtjev

Product Length: 0.0000 in
Product Width: 0.0000 in
Product Height: 0.0000 in
Product Weight: 0.0000 lb
Product Packaging: 0.0000
There are yet no reviews for this product.