ELEKTRIČNA POSTROJENJA, UPUTE ZA LABORATORIJSKE VJEŽBEELEKTRIČNA POSTROJENJA, UPUTE ZA LABORATORIJSKE VJEŽBE
Product Code: WFESB-130003

ELEKTRIČNA POSTROJENJA, UPUTE ZA LABORATORIJSKE VJEŽBE

40,00 kn
Manufacturer Redak


Sažetak:

Sadržaj ovih Uputa za laboratorijske vježbe iz električnih postrojenja je usklađen sa nastavnim gradivom iz kolegija „Elementi električnih postrojenja" na preddiplomskom studiju „Elektrotehnike i informacijske tehnologije" i kolegija "Električna postrojenja" na stručnom studiju "Elektrotehnike". Osnovni cilj Uputa je studentima olakšati razumijevanje i usvajanje temeljnih znanja iz navedenih specijalističkih kolegija, pružiti podršku u pripremanju i eksperimentalnom radu u laboratoriju te pomoći u analizi rezultata mjerenja.

Bilješka o autoru/autorici: 

Oba autora su redoviti profesori na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu pri Katedri za električne mreže i postrojenja. Nositelji su više kolegija iz polja elektrotehnike, grane elektroenergetike. 

Znanstveno istraživanje autora Ivana Medića usmjereno je na područje elektromagnetskog utjecaja elektroenergetskih vodova i sustava uzemljenja u električnim postrojenjima. Znanstveni interes autora Elisa Sutlovića usmjeren je ka području planiranja rada i eksploatacije elektroenergetskih sustava.

Ključne riječi:
Električna postrojenja, nesimetrične prilike, metoda simetričnih komponenti, kratki spoj, laboratorijske vježbe


Naslov: Električna postrojenja, upute za laboratorijske vježbe
Autor: Ivan Medić, Elis Sutlović
Nakladnik: FESB
Godina izdanja: 2011., 2012., 2013.
Tisak: digitalni tisak knjiga - print na zahtjev

Product Length: 0.0000 in
Product Width: 0.0000 in
Product Height: 0.0000 in
Product Weight: 0.0000 lb
Product Packaging: 0.0000
There are yet no reviews for this product.