RECEPCIJA DJEČJE KNJIŽEVNOSTI, Vlado PandžićRECEPCIJA DJEČJE KNJIŽEVNOSTI, Vlado Pandžić
Product Code: WPRZ-110036

RECEPCIJA DJEČJE KNJIŽEVNOSTI, Vlado Pandžić

9,29 €
Manufacturer Redak

 

Sažetak:

Predškolsko dijete i knjiga. Recepcija kritike dječje književnosti u školskim relacijama. Dječja knjiga i očekivani recipijenti. Temeljci hrvatske teorije recepcije dječje poezije. Školske kazališne djelatnosti u Hrvatskoj. Iz izbora najljepših svjetskih slikovnica. Recepcija književnosti u odgoju djece i mladeži. Recepcija obiteljskih sveza i govora u suvremenim hrvatskim lektirnim romanima (u višim razredima osnovne škole). Predaja, legenda i mit u hrvatskim školama u inozemstvu.

 

Bilješka o autoru:

Dr. sc. Vlado Pandžić je redoviti profesor (u trajnom zvanju) u Odsjeku za kroatistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Predstojnik je Katedre za metodiku nastave hrvatskoga jezika i književnosti. Bio je pročelnik Odsjeka za kroatistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu (2000-2002). Dugogodišnji je vanjski suradnik (1997-2009) u Odjelu za kroatistiku i slavistiku Sveučilišta u Zadru. Gostujući je profesor u Odsjeku za hrvatski jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Splitu (2004-2009). Predsjednik je Odjela za metodiku nastave hrvatskoga jezika, književnosti, govornoga i pismenoga izražavanja te medijske kulture Hrvatskoga filološkog društva. Istaknuti je govornik i sveučilišni predavač (metodike nastave hrvatskoga jezika, književnosti i govorništva). U razdoblju od četrdesetak godina održao je u domovini i inozemstvu nekoliko tisuća uzornih stručnih i oglednih predavanja te raznovrsnih govora, među kojima je i desetak antologijskih. Pisac je osamdesetak znanstvenih i oko tristo pedeset stručnih radova te petnaestak znanstvenih knjiga i više od trideset udžbenika i priručnika iz književnosti i hrvatskoga jezika. Voditelj je znanstvenoga projekta Dramski tekst kao lingvometodički predložak. Bio je urednik mnogih listova, časopisa, zbornika i knjiga. Glavni je urednik časopisa Hrvatski.

Ključne riječi: Recepcija, dječja književnost, djeca, knjiga, odgoj.


Naslov: RECEPCIJA DJEČJE KNJIŽEVNOSTI
Autor: Vlado Pandžić
Broj stranica: 190
Nakladnik: Redak
Godina izdanja: 2011.
ISBN: 978-953-7595-47-0
Tisak: digitalni tisak knjiga - print na zahtjev
Product Length: 0.0000 cm
Product Width: 0.0000 cm
Product Height: 0.0000 cm
Product Weight: 0.0000 kg
Product Packaging: 0.0000
There are yet no reviews for this product.