Nataša_Stipanelov_Vrandečić_Premazi_webknjizara_redak_WEB_1133
Product Code: W-1133

PREMAZI, Nataša Stipanelov Vrandečić

Sažetak:

Ova skripta napisana je u skladu s nastavnim programom kolegija Premazi koji se izvodi na diplomskom sveučilišnom studiju Kemijska tehnologija, smjer Materijali na Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Splitu, ali s obzirom na manjak literature iz navedenog područja na hrvatskom jeziku može biti od koristi svima koji su zainteresirani za proizvodnju i primjenu premaza.

U uvodnom dijelu dana je definicija premaza, odnosno boja i lakova. Opisan je sastav premaza te uloga osnovnih komponenata. Navedena je podjela premaza prema različitim kriterijima i objašnjen sustav premaza koji se sastoji od temeljnog, međupremaza i završnog premaza. Također, dan je kratki povijesni pregled razvoja premaznih sredstava i podatci o svjetskoj proizvodnji premaza danas. Slijedi poglavlje u kojem su opisani procesi sušenja premaza te značajke pojedinih vrsta veziva, od najstarijih, sušivih ulja, preko prirodnih smola do sintetskih polimera koji se danas najviše koriste u industriji premaza. Opisane su i vrste veziva, odnosno premaza kojima je za cilj smanjiti količinu ekološki neprihvatljivih organskih otapala. U poglavlju Pigmenti dana je definicija pigmenata, opisana su njihova svojstva i proces dispergiranja pigmenta u kontinuiranoj fazi premaza. Nakon toga slijedi poglavlje o otapalima i razrjeđivačima u kojem je opisan koncept parametara topljivosti. Opisani su osnovni dodatci za korigiranje svojstava premaza. Kratko je predstavljen proces industrijske proizvodnje premaza i uređaji koji se u tom procesu upotrebljavaju.

S obzirom na važnost procesa tečenja premaza, posebno se poglavlje bavi reologijom. Najprije su objašnjeni osnovni pojmovi, a nakon toga razlike u viskoznosti polimernih otopina i disperzija, utjecaj molekulske mase na viskoznost otopina i disperzija te reološka svojstava tijekom proizvodnje, skladištenja i nanošenja premaza.

U završnom dijelu ukratko su opisani osnovni postupci nanošenja, dan je pregled nepravilnosti i oštećenja premaza, te je opisana trajnost premaza s posebnim osvrtom na razgradne procese u vezivima.

Bilješka o autorici:

Prof. dr. sc. Nataša Stipanelov Vrandečić diplomirala je na Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Splitu 1993., magistrirala 1999. te doktorirala 2003. Radila je kao tehnolog u poduzeću "Diokom-Termoplastika", a od 1995. zaposlena je u Zavodu za organsku tehnologiju KTF-a. U zvanje redovitog profesora u području tehničkih znanosti izabrana je 2015. godine. Nositelj je više kolegija na stručnom, diplomskom, te poslijediplomskom doktorskom studiju. Znanstveno se bavi istraživanjem modifikacije konvencionalnih polimera ekološki prihvatljivim dodatcima i proučavanjem mehanizma i kinetike procesa razgradnje polimernih mješavina. Aktivno sudjeluje u realizaciji znanstvenih projekata od 1995. a rezultati istraživanja predstavljeni su kroz niz izvornih znanstvenih radova i prezentirani na međunarodnim i domaćim skupovima.

Akad. god. 2007./2008. prof. dr. sc. Nataša Stipanelov Vrandečić osmislila je program i uvela nastavu iz predmeta Premazi koji se izvodio na stručnom studiju Kemijska tehnologija smjeru Kemijska tehnologija i materijali kao izborni predmet. Od 2017./2018. obvezni je predmet na stručnom studiju Zaštita i oporaba materijala te izborni predmet na sveučilišnom diplomskom studiju Kemijska tehnologija, smjer Materijali.

Ključne riječi: Premazi, Boje i lakovi, Površinska zaštita

Link: https://www.ktf.unist.hr/index.php/obavijesti-2/obavijesti-poslijediplomski-studij/172-djelatnici/cv/185-cv57

 

Naslov: Premazi
Autorica: Nataša Stipanelov Vrandečić
Broj stranica: 108
Nakladnik: Kemijsko-tehnološki fakultet
Godina izdanja: 2021.
ISBN: 978-953-7803-14-8
Tisak: digitalni tisak knjiga - print na zahtjev

 

Kako naručiti knjigu? Proces online kupovine jednako funkcionira za sve kupce, s jedinom razlikom u tome što što kupci iz inozemstva za područje dostave moraju odabrati "Europa" ili "Ostale zemlje svijeta", a za vrstu plaćanja WSPay (kreditna kartica) ili Virmanom (bankovni transfer).

Molimo kliknite ovdje za detaljni vodič kroz proces narudžbe ili nas kontaktirajte za više informacija.

There are yet no reviews for this product.