Nataša_Stipanelov_Vrandečić_Ambalaža_webknjizara_redak_WEB_1132
Product Code: W-1132

AMBALAŽA, Nataša Stipanelov Vrandečić

Sažetak:

U uvodnom dijelu definirano je što je ambalaža i koje su njene funkcije. U nastavku je dan kratak pregled povijesnog razvoja, odnosno početak i način upotrebe ambalaže. Ukazuje se na ekološku problematiku odbačene ambalaže današnjice te razvoj tehnologije u ambalažnoj industriji i njenim trendovima s obzirom na sigurnost i zdravstvenu ispravnost ambalaže.

Slijedi poglavlje u kojem je opisana podjela ambalaže prema osnovnoj namjeni u prometu roba, prema ambalažnim materijalima i prema trajnosti.

Treće poglavlje opisuje funkcije koje ambalaža mora ispuniti u pogledu zaštite od mehaničkih naprezanja, klimatskih utjecaja, elektromagnetskog zračenja, topline i mikroorganizama. Također su opisane prodaja, uporabna i ekološka funkcija ambalaže.

U četvrtom poglavlju dan je kratak pregled vrsta i karakteristike robe te na koji je način potrebno uskladiti ambalažu s vrstom robe koja će se u nju pakirati. Opisane su i operacije pakiranja s naznakama nužnih informacija u smislu deklaracije proizvoda.

Peto poglavlje daje pregled osnovnih značajki svih ambalažnih materijala koji se danas primjenjuju u proizvodnji ambalaže: papir, karton, valovita ljepenka, drvo, metalni i polimerni materijali, staklo te višeslojni materijali.

Karakteristike najznačajnijih ambalažnih oblika prikazane su u šestom poglavlju. Ambalaža prehrambenih proizvoda tema je sedmog poglavlja na čijem početku su opisane moguće interakcije hrane i ambalaže. Transportni procesi u ambalažnom sustavu objašnjeni su na primjeru sustava polimernih materijala i hrane. Također su opisane i moguće interakcije hrane s metalnim ambalažnim materijalima. U nastavku poglavlja govori se o odabiru ambalažnih materijala i oblika za pojedine vrste prehrambenih proizvoda uz nekoliko uvodnih riječi o značajkama samog proizvoda.

U završnom poglavlju tematizira se problematika odbačene ambalaže i njen utjecaj na okoliš te se opisuju mogućnosti uporabe odbačene ambalaže.

Bilješka o autorici:

Prof. dr. sc. Nataša Stipanelov Vrandečić diplomirala je na Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Splitu (KTF) 1993., magistrirala 1999. te doktorirala 2003. Radila je kao tehnolog u poduzeću "Diokom-Termoplastika", a od 1995. zaposlena je u Zavodu za organsku tehnologiju KTF-a. U zvanje redovitog profesora u području tehničkih znanosti izabrana je 2015. godine. Nositelj je više kolegija na stručnom, diplomskom, te poslijediplomskom doktorskom studiju. Znanstveno se bavi istraživanjem modifikacije konvencionalnih polimera ekološki prihvatljivim dodatcima i proučavanjem mehanizma i kinetike procesa razgradnje polimernih mješavina. Aktivno sudjeluje u realizaciji znanstvenih projekata od 1995., a rezultati istraživanja predstavljeni su kroz niz izvornih znanstvenih radova i prezentirani na međunarodnim i domaćim skupovima. Akad. god. 2004./2005. prof. dr. sc. Nataša Stipanelov Vrandečić osmislila je program i uvela nastavu iz predmeta Ambalaža koji se izvodio na stručnom studiju Kemijska tehnologija, smjer Prehrambena tehnologija kao obvezni premet i na smjeru Kemijska tehnologija i materijali kao izborni predmet te na sveučilišnom diplomskom studiju Kemijska tehnologija, smjer Mediteranske kulture. Ustrojavanjem preddiplomskog studija Prehrambena tehnologija na Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Splitu zadužena je za nastavu iz predmeta Ambalaža prehrambenih proizvoda.

Ključne riječi: Ambalaža, pakiranje hrane

Link: https://www.ktf.unist.hr/index.php/obavijesti-2/obavijesti-poslijediplomski-studij/172-djelatnici/cv/185-cv57

 

Naslov: Ambalaža
Autorica: Nataša Stipanelov Vrandečić
Broj stranica: 126
Nakladnik: Kemijsko-tehnološki fakultet
Godina izdanja: 2021.
ISBN: 978-953-7803-13-1
Tisak: digitalni tisak knjiga - print na zahtjev

 

Kako naručiti knjigu? Proces online kupovine jednako funkcionira za sve kupce, s jedinom razlikom u tome što što kupci iz inozemstva za područje dostave moraju odabrati "Europa" ili "Ostale zemlje svijeta", a za vrstu plaćanja WSPay (kreditna kartica) ili Virmanom (bankovni transfer).

Molimo kliknite ovdje za detaljni vodič kroz proces narudžbe ili nas kontaktirajte za više informacija.

There are yet no reviews for this product.