FPZ_Špediterski_poslovi_u_logističkoj_djelatnosti_CB_WEB
Product Code: W-1066

ŠPEDITERSKI POSLOVI U LOGISTIČKOJ DJELATNOSTI- CRNO-BIJELI TISAK, Grupa autora

Sažetak:

U ovom je udžbeniku naglasak stavljen na razmatranje uloge špeditera u sustavu robne razmjene, te na prikazu tehnike obavljanja poslova koji čine špeditersku uslugu. Za potrebe su ove knjige, osim relevantne literature, istraženi brojni primjeri suvremene poslovne prakse u logističkoj djelatnosti, iskustva hrvatskih i stranih špeditera odnosno logističkih operatera, te je na tome zasnovana izložena materija.
U duhu znanstvenoga pristupa ovoj problematici također je, u osnovnim crtama, prikazan razvoj djelatnosti špedicije, njezino formalno-pravno određenje i okvir, tehničko-tehnološka i organizacijska obilježja poslovanja, mjesto i uloga u gospodarskom sustavu, te perspektiva daljnjega razvoja.

Bilješka o autorima:

Darko Babić je rođen 28.05.1979. godine u Doboju, Bosna i Hercegovina. U Zagrebu je završio osnovnu i srednju školu, te 2003. godine diplomirao na Fakultetu prometnih znanosti u Zagrebu. U rujnu 2010. doktorirao je obranivši doktorsku disertaciju pod naslovom „Model kategorizacije logističko-distribucijskih procesa“ i time stekao titulu doktora znanosti iz područja tehničkih znanosti, polje tehnologije prometa i transport.
U zvanje izvanrednog profesora je izabran 2018. godine, te je iste godine izabran u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje Tehnologija prometa i transport. Nastavno je angažiran kao nositelj na dva kolegija na Zavodu za transportnu logistiku od kojih je jedan kolegij “Špedicija“, te jednom kolegiju na Zavodu za prometnu signalizaciju.
Kao suradnik i istraživač radio je na projektima Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, kao voditelj projekta hrvatsko-slovenskih znanstveno-istraživačkih projekata za razdoblje 2016.-2017., te je kao istraživač na Jan Perner Transport Faculty, University of Pardubice u okviru međunarodnog projekta proveo 3 godine (2012. – 2015.).
Uz rad u nastavi sudjelovao je i sudjeluje u izradi stručnih projekata prvenstveno iz područja prometne signalizacije i sigurnosti cestovnog prometa. U koautorstvu je izdao veliki broj znanstvenih radova, te je sudjelovao na više značajnih međunarodnih simpozija i kongresa, pozvanih predavanja i radionica.

Ratko Stanković rođen je 8. travnja 1964. u Zagrebu. Diplomirao je na Sveučilištu u Zagrebu, na Fakultetu strojarstva i brodogradnje, zatim na Fakultetu prometnih znanosti. Magistrirao je i doktorirao na Fakultetu prometnih znanosti. U zvanje izvanrednog profesora izabran je 2017. godine. Autor je više znanstvenih i stručnih radova, udžbenika i priručnika.
Profesionalnu karijeru započeo je 1992. godine u Ministarstvu prometa i veza, gdje je dvije godine radio na stručno tehničkim poslovima, nakon toga je više od 20 godina radio u gospodarstvu, na operativnim i rukovodećim poslovima u špediciji (Transadria d.d. i Alfalog d.o.o.). Od 2013. godine zaposlen je na Fakultetu prometnih znanosti, gdje izvodi nastavu na Studiju ITS-a i Logistike, te aktivno sudjeluje u znanstvenim i stručno komercijalnim projektima. Član je Hrvatske udruge diplomiranih inženjera i inženjera Fakulteta prometnih znanosti, kao i Hrvatske komore inženjera tehnologije prometa i transporta.

Doc.dr.sc. Ivona Bajor rođena je 19. srpnja 1983. u Rijeci. U svibnju 2007. godine diplomirala je na Fakultetu prometnih znanosti, Sveučilišta u Zagrebu. Doktorirala je na poslijediplomskom doktorskom studiju „Tehnološki sustavi u prometu i transportu“ na Fakultetu prometnih znanosti 2014. godine na temu „Model organizacije sabirnih centara u sustavu povratne logistike“.
Trenutno na Fakultetu prometnih znanosti obnaša funkciju voditeljice Katedre za planiranje logističkih procesa, gdje je angažirana na kolegijima Unutrašnji transport i skladištenje, Povratna logistika, Planiranje logističkih procesa, Upravljanje transportnim lancima i Špedicija.
Osim u nastavi, sudjeluje u izradi znanstvenih i stručnih projekata, te istraživački interesi uključuju optimizaciju skladišnih i povratnih logističkih procesa, razvoj sustava naprednih tehnologija (AR, VR), analize podataka, simulacijsko modeliranje, informacijske sustave, zelenu logistiku. Kao konzultant, vodila je i sudjelovala na nizu različitih projekata logističkog tržišta RH i EU vezano za prehrambenu industriju, automobilsku industriju, prikupljanje otpada, maloprodajne lance, hladne lance itd. Specijalizirala se za uvođenje i optimizaciju informacijskih sustava.
Objavila je određeni broj znanstvenih i stručnih članaka, dodatno se educirala na međunarodnim razmjenama, pohađala Massachusetts Institute of Technology - ljetnu doktorsku školu, itd. Također, urednica je sekcije za Logistiku u časopisu Promet Traffic and Transportation.

Ključne riječi: Špedicija, logistička djelatnost, prijevoz robe, carina, intrastat

E-mail: Darko Babić  Ratko Stanković  Ivona Bajor 

 

Naslov: Špediterski poslovi u logističkoj djelatnosti- crno-bijeli tisak
Autori: izv. prof. dr. sc. Darko Babić, doc. dr. sc. Ivona Bajor
Izv. prof. dr. sc. Ratko Stanković
Broj stranica: 312
Nakladnik: Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu
Godina izdanja: 2020.
ISBN: 978-953-243-119-3
Tisak: digitalni tisak knjiga - print na zahtjev

 

 

Kako naručiti knjigu? Proces online kupovine jednako funkcionira za sve kupce, s jedinom razlikom u tome što što kupci iz inozemstva za područje dostave moraju odabrati "Europa" ili "Ostale zemlje svijeta", a za vrstu plaćanja WSPay (kreditna kartica) ili Virmanom (bankovni transfer).

Molimo kliknite ovdje za detaljni vodič kroz proces narudžbe ili nas kontaktirajte za više informacija.

There are yet no reviews for this product.