TJELOHRANITELJ – specijalist zaštite štićenih osobaTJELOHRANITELJ – specijalist zaštite štićenih osoba
Product Code: W-0543

TJELOHRANITELJ – specijalist zaštite štićenih osoba

43,80 €
Manufacturer Redak


Sažetak:

Knjiga „Tjelohranitelj – specijalist zaštite štićenih osoba“, obogatila je prostor regije sa stručnom literaturom u području sigurnosti i zaštite sa posebnim naglaskom na zaštitu štićenih / VIP osoba. Autor je knjige Kristian Družeta, certificirani menadžer sigurnosti i ekspert za područje zaštite štićenih osoba, sa dugogodišnjim iskustvom na istim poslovima u državnim službama sigurnosti i privatnom sektoru, a koji od nedavno svoje znanje i iskustvo prenosi polaznicima edukacija u Učilištu AKD Zaštita u suradnji sa Krav Maga Hrvatskom te stručno savjetuje sektor privatne zaštite u pometnutim zadaćama i poslovima.

Knjiga je rezultat dugogodišnjeg rada i osobnog iskustva te prikupljanja podataka iz različite literature, prisustvovanju nizu tečajeva iz područja sigurnosti, a sada na jedinstven način objedinjenim znanjem koje je autor učinio dostupnim svima kojima je ovo područje interesantno kao što su neposredni provoditelji, planeri zadaća, zainteresiranim stručnjacima ili korisnicima usluga zaštite i sigurnosti u javnom i privatnom sektoru.

Knjiga na 312 stranica sa 155 fotografija, tablica i grafikona u boji na jedinstven način ukazuje na važnost edukacije i specijalizacije poslova zaštite štićenih/VIP osoba. U knjizi se objašnjavaju bitni pojmovi i koncepti zaštite štićenih osoba, daje kratki povijesni pregled bitnih svjetskih i domaćih trenutaka za zaštitu štićenih osoba, ukazuje na važnost suvremenog pristupa specijalizaciji poslova zaštite štićenih osoba te u nastavku objašnjava kako započeti poslove zaštite i osiguranja od uvodnog intervjua, prosudbe ugroženosti i procjeni rizika, pripremi i provedbi zaštite i osiguranja u različitim uvjetima i okruženjima. Posebna pozornost je data izradi plana osiguranja ali i bontonu i protokolu kao iznimno bitnom području za svakodnevni rad specijaliste zaštite štićenih osoba. Na samom kraju knjige posebno su obrađene teme nadzora i anti(protu) nadzora, informacijske sigurnosti, važnosti kondicijske pripremljenosti, primjeni tjelesne snage i samoobrane, sigurnom rukovanju osobnim naoružanjem, taktičkoj medicinskoj prvoj pomoći i sigurnosnoj prethodnici, a koja područja je autor najavio kao sljedeća izdanja u obliku priručnika.

Ova knjiga, osim što u potpunosti obrađuje sva bitna područja za uspješno, učinkovito i racionalno izvršenje poslova zaštite i osiguranja štićenih osoba, isto tako prati plan i program obuke za zaštitu VIP osoba koji se provodi na Učilištu AKD Zaštita u suradnji sa Krav Maga Hrvatskom na dvije razine VIP Protection BASIC i VIP Protection SPECIALIST.

Autor u knjizi naglašava, da regulator poslova u privatnoj zaštiti, kao i druge ključne osobe i institucije u poslovima zaštite i sigurnosti u privatnom i državnom sektoru, moraju razumjeti potrebu specijalizacije ovoga posla prije svega zbog onih koji trebaju usluge tjelohranitelja / specijalista zaštite štićenih osoba. Zaštita osoba i imovine bez obzira provodi li se u privatnom ili državnom sektoru proizlazi iz temeljne potrebe čovjeka, potreba za sigurnošću. Obaveza iskusnih specijalista zaštite štićenih osoba je da učine sve potrebno kako bi se stvorili uvjeti da se ta potreba zadovolji. Postojanje potreba za zaštitom od strane pojedinih fizičkih osoba ukazuje da je ta potreba zbog nekog razloga ugrožena ili da postoji potencijalna ugroženost. Zbog te potencijalne ugroženosti nužno je osigurati da osobe koje rade ili žele raditi na poslovima zaštite štićenih osoba imaju potrebne kompetencije. Samo specijaliziranim tečajevima za osposobljavanje i kasnijim tečajevima za specijalističko usavršavanje može se osigurati zadovoljavanje toga uvjeta. Tjelohranitelj / specijalist zaštite štićenih osoba provodi više od bliske zaštite štićene osobe, on je stručnjak za cjelokupnu zaštitu osoba i imovine sa svim potrebnim znanjima i vještinama. Zadaća ove knjige je ukazati na kompleksnost i zahtjevnost toga posla te ponuditi odgovor na većinu pitanja bitnih za operativce / specijaliste zaštite štićenih osoba i korisnike zaštite i osiguranja. Autor naglašava da je cijelo društvo na samom početku takvog procesa te da ova knjiga, događaji koji su joj prethodili, tečajevi koji se ustrojavaju i vode da su dio tog procesa koji čini dio te evolucije u poslovima zaštite štićenih osoba.

Ova knjiga izlazi u trenutku dok čekamo novi Zakon privatnoj zaštiti i ona jasno naglašava važnost podjele specijalnosti sukladno specifičnostima pojedinih poslova unutar privatne zaštite. Standardizacija edukacije i provedbe poslova zaštite štićenih/VIP osoba preduvjet je za uspješnu provedbu ovog specifičnog posla i potrebnu suradnju javnog i privatnog sektora u području javne sigurnosti.

Auto u svojoj knjizi izražava posebnu zahvalnost svojim kolegama, prijateljima, poznanicima, obitelji i svima koji su pridonijeli da ovaj rad bude podijeljen i objavljen u obliku knjige te da se na taj način pridonese procesu u vremenu u kojem živimo.

Znanstveno i stručno mišljenje o knjizi - preporuka za čitatelje:

doc.dr.sc. Robert Mikac,
Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu

Knjiga „Specijalist zaštite štićenih osoba“ , donosi izrazito široku i veoma kvalitetnu analizu zaštite osoba i imovine, razrađenu i opisanu s aspekta provedbe svih potrebnih radnji pojedinaca koji su neposredno uključeni u izvršenje postavljenih specifičnih zadaća. Suvremeno poimanje predmetnih poslova nadilazi uobičajena (pojednostavljena) shvaćanja ovog zanimanja te traži punu posvećenost i stalnu nadogradnju neophodnih znanja i vještina. Upravo u tom segmentu ovo djelo predstavlja naročito vrijednu građu koja će svim provoditeljima zaštite osoba i imovine pomoći u nadogradnji postojećih spoznaja, a široj čitalačkoj publici pružiti mogućnost jasnog uvida u ovaj vrlo zahtjevan, stresan i nadasve odgovoran posao. Posebna vrijednost knjige proizlazi iz činjenice da je njezin autor tijekom svoje izuzetno bogate i uspješne karijere obavljao niz odgovornih zadaća zaštite osoba i imovine u Republici Hrvatskoj i međunarodnim vojnim operacijama. Ova knjiga predstavlja nadopunu skromnog opusa literarne građe posvećene temi, na području Republike Hrvatske, ali i prostora jugoistočne Europe pa se kao takva preporuča izravno zainteresiranim pojedincima koji se bave poslovima zaštite osoba i imovine, obrazovnim institucijama koje educiraju i obučavaju posredne i neposredne izvršitelje na preciziranim poslovima, regulatornim agencijama, tijelima i osobama koji angažiraju specijaliste za zaštitu osoba i imovine, kao i široj zainteresiranoj javnosti. Djelo pokazuje izniman trud autora koji je vrlo zahtjevnu materiju izvanredno sistematizirao, analizirao i prikazao na pristupačan i zanimljiv način, čime zavrjeđuje pohvalu za ostvarenje tog osobnog nastojanja.

Zlatko Moratić – Šećer, MA,
Američka ambasada u Sarajevu,
član Tima za osiguranje američkog ambasadora u BiH

Poslovi bliske zaštite VIP ličnosti su i povezali autora ove monografije i mene. Ova profesija koja iziskuje velika odricanja, posvećenost i svakodnevno usavršavanje u monografiji kolege Družete je opisana na jedan koncizan i razumljiv način. Pomenutu monografiju mogu koristiti početnici da se upoznaju sa osnovama poslova zaštite štićenih osoba i dugogodišnji profesionalci koji mogu da ponove i osvježe svoje znanje. Do sada u regionu, teško je bilo doći do sličnog materijala koji objedinjuje sve operacije tima za blisku zaštitu, kao i odabir, trening i konačnu selekciju pomenutog kadra. Jasno je objašnjena razlika između zaštitara i školovanog profesionalca, kao i zakonske odredbe koje regulišu ovu oblast u Republici Hrvatskoj. Monografija je namijenjena stručnom auditoriju, studentima, kao i polaznicima raznih obuka kako u privatnom , tako i u javnom sektoru sigurnosti. Osobe koje se bave zaštitom štićenih ličnosti u toku svoje karijere imaju pravo na samo jednu grešku, a da do nje ne bi došlo neophodno je proučavati ovu i slične monografije, kao i provoditi stalne obuke i usavršavanja i usvajati nove taktike i tehnike na ovom polju. Ova monografija nije gradivo koje se čuva na policama lične biblioteke, već se svakodnevno koristi u nastavnom i praktičnom programu rada prilikom zaštite štićenih osoba. Ovu monografiju bi trebali da imaju i koriste svi koji se misle ili se trenutno bave poslovima zaštite štićenih osoba kao obaveznu literaturu. Zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu autora, ovom monografijom se pokušava riješiti nedostatak stručne literature iz ove oblasti i težak način na koji se ona prikuplja. U skladu sa gore navedenim toplo preporučujem izdavanje ove monografije.

Anto Tolić,
Pukovnija Vojne Policije OSRH

Sama činjenica da se autor ove knjige odvažio na krajnje precizan i jasan način svoja razmišljanja i stavove o ovoj temi u ovom obliku izložiti analizi, raspravi, kritici i sudu stručne i zainteresirane javnosti, govori o spremnosti i odlučnosti da doprinese ispravnom i puno ozbiljnijem shvaćanju poslova osiguranja kako onih koji te poslove provode, tako i onih na koje se mjere osiguranja i zaštite odnose. Tijekom proteklih deset godina imao sam priliku i zadovoljstvo na izravan način upoznati se i uvjeriti u stvarne sposobnosti i kompetencije autora ove knjige da organizira, pripremi i provede osiguranje štićene osobe, objekta i prostora na kopnu, moru i u zraku, neovisno o vremenskim i klimatskim uvjetima ili sigurnosnom i zemljopisnom okruženju. Stoga moram izraziti svoje izuzetno veliko zadovoljstvo što je gospodin Družeta pisanjem ove knjige svima nama koji se bavimo ovim zahtjevnim, odgovornim i časnim poslom dao mogućnost da na jednom mjestu možemo pronaći jako puno materijala koji možemo koristiti kao stručnu literaturu u pravom smislu te riječi. Znajući koliko je vremena, napora i odricanja autora uloženo u istraživanje, proučavanje i provjeru u praksi svega navedenog u knjizi, uvjeren sam da je gospodin Družeta uspio u nakani da da svoj pozitivan doprinos u razvoju i unaprjeđenju ovog područja za što svakako zaslužuje pohvale i respekt. S punom odgovornošću preporučujem čitanje ove knjige, uporabu u obuci i edukaciji te primjenu u provedbi zadaća osiguranja na svim razinama.

Bilješka o autoru:

Kristian Družeta, struč.spec.cin., rođen je u Puli 1971. godine. Otac je troje djece, Dominika, Nike i Ivana. Vojni rok je služio u JNA. Krajem 1991. godine pristupio je Hrvatskoj vojsci. Na osobni zahtjev umirovljen je u činu narednika 2013. godine. Za vrijeme pričuvne i djelatne službe radio je poslove vojnika i dočasnika te obnašao časničke dužnosti. Tri puta je bio u međunarodnoj vojnoj misiji u Afganistanu gdje je provodio poslove vojne policije sa naglaskom na poslove zaštite štićenih osoba i instruktora / mentora lokalnim snagama sigurnosti. U vojnoj policiji je bio raspoređen u postrojbu za zaštitu VIP osoba kao pratitelj te kao instruktor u specijalnoj vojnoj policiji. Pored ovih poslova u više od dvadeset godina djelatne vojne službe obnašao je poslove iz sigurnosno – obavještajnog i protokolarnog područja.

Za svoj rad primio je niz pohvala i nagrada sa najviših razina zapovijedanja u oružanim snagama.

Diplomirao je 2011. godine na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu i stekao stručni naziv „Stručni specijalist trenerske struke“. Prije toga je diplomirao na višoj trenerskoj na Kineziološkom fakultetu i stekao stručni naziv „Viši trener fizičke pripreme sportaša“. Na Fakultetu političkih znanosti završio je edukaciju za „Menadžera sigurnosti“ i postao je certificirani menadžer sigurnosti.

Pored ovih formalnih izobrazbi ima završen niz tečajeva iz sigurnosti sa naglaskom na područje zaštite štićenih osoba, protupobunjeničke borbe (COIN), protuterorističkih mjera prijetnji i napada improviziranim eksplozivnim napravama (C-IED), bliske borbe te drugih tečajeva iz područja sigurnosti.

Instruktor je samoobrane i specijalist za razvoj borbenog mentaliteta i mentalnog kondicioniranja prema Izraelskom sustavu Krav Maga.

Trenutno provodi programe osobne sigurnosti, samoobrane, mentalne pripreme, kondicijske pripreme te u suradnji sa Učilištem AKD Zaštita i Krav Maga Hrvatska predaje iz područja zaštite VIP osoba.

Autor je niza stručnih članaka iz područja sigurnosti i kondicijske pripreme. Redovni je suradnik časopisa Zaštita i objavljivao je članke u časopisu Hrvatski vojnik.


Ključne riječi: Tjelohranitelj, specijalist, sigurnost, zaštita, osiguranje, neposredna zaštita, štićena osoba, vip osoba, posebni poslovi sigurnosti, privatna zaštita, štićeni objekti,

Link: www.tjelohranitelj.com
E-mail: Kristian Družeta

Naslov: TJELOHRANITELJ – specijalist zaštite štićenih osoba
Autor: Kristian Družeta
Broj stranica: 312
Nakladnik: REDAK
Godina izdanja: 2016.
ISBN: 978-953-336-334-9
Tisak: digitalni tisak knjiga - print na zahtjev 


Kako naručiti knjigu? Proces online kupovine jednako funkcionira za sve kupce, s jedinom razlikom u tome što što kupci iz inozemstva za područje dostave moraju odabrati "Europa" ili "Ostale zemlje svijeta", a za vrstu plaćanja WSPay (kreditna kartica) ili Virmanom (bankovni transfer).

Molimo kliknite ovdje za detaljni vodič kroz proces narudžbe ili nas kontaktirajte za više informacija.

Product Length: 0.0000 in
Product Width: 0.0000 in
Product Height: 0.0000 in
Product Weight: 0.0000 lb
Product Packaging: 0.0000
There are yet no reviews for this product.