PATOFIZIOLOGIJA ENDOKRINOPATIJA – ODABRANA POGLAVLJA, Tina T.K.PATOFIZIOLOGIJA ENDOKRINOPATIJA – ODABRANA POGLAVLJA, Tina T.K.
Product Code: WMED-130007

PATOFIZIOLOGIJA ENDOKRINOPATIJA – ODABRANA POGLAVLJA, Tina T.K.

60,00 kn
Manufacturer Redak


Sažetak:

Knjiga obrađuje patofiziološke aspekte najčešćih endokrinoloških poremećaja s posebnim osvrtom na patofiziologiju šećerne bolesti i njenih komplikacija.

Bilješka o autorici:

Tina Tičinović Kurir je docent na Medicinskom fakultetu u Splitu gdje obnaša dužnost pročelnice Katedre za patofiziologiju. Autorica je specijalist interne medicine i subspecijalist endokrinologije i dijabetologije te radi kao liječnik specijalist na Kliničkom odjelu za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog bolničkog centra Split. Uže područje njenog interesa su različiti endokrinološki i metabolički poremećaji, posebice šećerna bolest. Također, autor je većeg broja znanstvenih i stručnih radova te aktivno sudjeluje na brojnim domaćim i međunarodnim kongresima i tečajevima iz područja endokrinologije i dijabetologije.

Ključne riječi: patofiziologija, endokrinološke bolesti, šećerna bolest

E-mail: Tina Tičinović Kurir


Naslov: Patofiziologija endokrinopatija – odabrana poglavlja
Autor: Tina Tičinović Kurir
Broj stranica: 206
Nakladnik: REDAK
Godina izdanja: 2013.
ISBN: 978-953-336-105-5
Tisak: digitalni tisak knjiga - print na zahtjev

Product Length: 0.0000 in
Product Width: 0.0000 in
Product Height: 0.0000 in
Product Weight: 0.0000 lb
Product Packaging: 0.0000
There are yet no reviews for this product.